Здавалка
Главная | Обратная связь

Інформаційне повідомлення «Рівні активного слухання». (10 хв)Необхідне оснащення:ватман, маркери, додаток 6, додаток 7.

Хід проведення:

Під час спілкування між людьми відбувається досить складний процес розуміння, тобто переклад суті повідомлення з внутрішньої мови однієї людини на внутрішню мову іншої.

Чому цей процес складний? Тому що, коли ми уявляємо реальність у вигляді якогось ландшафту, кожен з нас бачить власну карту цього ландшафту. У створенні карти беруть участь особливості сприймання (переважно зорового, слухового або чуттєвого), особливості мови, засоби, за допомогою яких ми відбираємо важливе чи неважливе, власний досвід людини тощо. Звичайно, якщо люди належать до однієї мовної сім’ї, одного соціокультурного середовища, мають подібний життєвий досвід, – можливостей зрозуміти одне одного в них більше. Якщо ж спілкування відбувається між людьми різних поколінь, то одне й те саме поняття явище, предмет вони називають різними словами. Ви тільки уявіть, що може вийти з такого спілкування! Отже, можливості їхнього взаєморозуміння значно обмежуються.

Водночас невміння слухати нерідко є основною причиною неефективного спілкування, непорозуміння і навіть конфліктів. Чому ми не вміємо часом вислуховувати і розуміти іншого? Тому що, насамперед, наша увага нестабільна, вона коливається. Побічні думки спотворюють зміст повідомлень. Пригадайте вправу «Передача інформації».

Наш емоційний стан також відволікає увагу від того, про що говорить співрозмовник, і ми “відключаємося”. Уміння слухати активно є найважливішою умовою ефективного спілкування.

Активне слухання– це не просто мовчання, це активна діяльність, своєрідна робота, якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника. Те, як людина реагує на повідомлення іншого, залежить від рівня її моральності та культури.

Існує кілька рівнів активного слухання:

1 рівень – найпростіший. Передбачає, що слухач вставляє у монолог свого співрозмовника “ага”, “так”, чи повторно проговорює те, що почув, свого роду “відлуння”, що свідчить про увагу до співрозмовника.

2 рівень– у процесі спілкування партнер не просто повторює, а й може підвести певну риску під почутим, що теж дозволяє уникнути непорозуміння. Найвідоміші прийоми цього рівня – перефразування, підсумування.

Прийом перефразуванняполягає у тому, що потрібно своїми словами переповісти сказане співрозмовником. Наприклад, “якщо я правильно тебе зрозумів, то…”.

Пояснення дає змогу здобути більше інформації, полегшити співрозмовнику розуміння іншої точки зору. Сам прийом полягає в тому, щоб якомога більше перепитувати, використовуючи різні запитання.

3 рівень– пов’язаний з розвитком ідей, які ви почули від співрозмовника. Але, перш ніж виходити на сам розвиток ідей, ви повинні дати належну оцінку почутому.

Прийом належної оцінки допомагає показати співрозмовнику, що його думка є важливою та оцінити його зусилля. Наприклад, “я ціную твоє бажання вирішити проблему”, “радий, що ти так серйозно підійшов до цієї справи”, “дякую за твої зусилля”.

Після інформаційного повідомлення доцільним видається висновок: ефективність процесу спілкування залежить від багатьох факторів і обов’язково від усіх елементів комунікації: відправника, приймача та середовища.

Демонструється плакат “Секрети ефективного спілкування”©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.