Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначення поняття «Самооцінка» ( 25хв)Необхідне оснащення:папір А-1, маркери, Роздатковий матеріал (бланки, “шкала самосприйняття”)

Хід проведення:

1 етап. Ведучий роздає учасникам бланки «Шкала самосприйняття»

 

Шкала самосприйняття

 

  Мене це радує Мені це байдуже Мені це неприємно
Я щасливий      
Мені нічого не вдається      
Мені все вдається      
Я тугодум      
Я незграбний      
Я зануда      
Я невдатник      
Я сумлінний      
Я обманщик      
Я інтроверт      
Я фантазер      
Я оптиміст      
Я людина надійна      
Я дратівливий      
Я гарний друг      
Я підвладний настрою      
Я легко спілкуюсь      
Я релігійний      
Я розумний      
Я слабовольний      
Я необачний      

і пропонує :

- розгляньте характеристики особистості (перелік зліва) та помітьте ті, які б ви могли віднести до себе, як найбільш стійкі;

- далі зробіть помітку виділених якостей в одній з колонок (справа)

Коли завдання виконано, ведучий запитує:

- чи багато ви визначили якостей, які вас задовольняють?

Далі ведучий дає коротке повідомлення :

- В результаті цієї нескладної процедури, ви отримали набросок власного портрету, в якому знайшли відображення грані вашого «я».

Наше «я» - це відображення самого себе в свідомості людини. Психологи називають його «я – концепція

Я – концепція – сукупність всіх уявлень індивіда про себе, установок на себе, хто я? Що з себе представляю? Який я?*

- Образ «я» має дві складові :

Перша – описова – переконання, які можуть бути як обосновані так і ні (на бланку самоприйняття - зліва)

Друга – ставлення до себе або окремих своїх якостей – емоційне ставлення до цього переконання (на бланку - праворуч)

Другу складову Я – концепції називають самооцінкою або прийняттям себе.

2 етап

На наступному етапі ведучий пропонує учасникам назвати як вони розуміють слово «самооцінка» , відповіді записує на плакаті (А-1).

Далі ведучий об'єднує учасників у малі групи (по 4-5 осіб) і дає завдання :

Спочатку спираючись на асоціації, які записані на плакаті, сформулювати визначення поняття «самооцінка». Записати на плакаті.

Тривалість – 5 хв.

Далі намалювати символ, який передає зміст поняття.

Тривалість – 10 хв.

По завершенні представники груп презентують поняття «самооцінка» визначення коментують малюнки.

В кінці ведучий пропонує учасникам інформаційні матеріали. (додаток), в яких даються визначення поняття «самооцінка». Зачитавши одне з них, наприклад :

Самооцінка – це особистісне судження про власну цінність. Воно складається на основі не тільки власних суджень, але й суджень інших людей.

 

Ведучий зауважує:

самооцінка пов’язана із однією з центральних потреб людини, потребою самоствердження знайти своє місце в житті, отримати визнання в очах оточуючих.

 

Самооцінка може бути:

 

а) адекватною - знання себе, правильне ставлення до інших.

б)завищеною - переоцінка власних даних, егоїстичність, відчуття зверності, зневажливе ставлення до думки оточуючих.

в)заниженою - недооцінка своїх можливостей, невпевненість, відчуття тревоги.

 

Далі ведучий проводить обговорення :

- В чому полягає важливість самооцінки?

- На що впливає самооцінка? В чому вона проявляється?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.