Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ”

підготовки спеціаліста

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

Розробник: Куцяк В.О., асистент кафедри фінансів

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансів

Протокол №__ від «__» ________ 2015 року

 

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор _____________________________ В.В. Прядко

 

2015 рік


ЗМІСТ методичного забезпечення

 

 

3.1. План лекційних занять.

3.2. План семінарських занять.

3.3. Завдання для самостійної роботи.

3.4. Завдання для проміжного контролю.

3.5. Питання для підсумкового контролю.

3.6. Тестові та ситуаційні завдання.

 

План лекційних занять (денна форма навчання)

(10 год.)

Лекція 1 (2 год.)

Тема 1. Теоретичні основи державного кредиту

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу України

1.Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

2.Основні етапи розвитку кредитних відносин.

3.Основні форми державного кредиту України та принципи державного кредиту України.

4.Сутність та класифікація державного боргу.

5. Макроекономічні та соціальні наслідки державного боргу.

Література: 1,2,3,11,16,29,33,38,39,53,55,56.

Лекція 2 (2 год.)

Тема 3. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку

1. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції.

2. Інструментарій запозичення державою коштів на внутрішньому ринку.

3. Розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

4. Випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість.

Література: 2,3,13,14,15,16,29,33,38,39,53,55,56.

Лекція 3 (2 год.)

Тема 4. Зовнішні державні запозичення України

1.Державне запозичення коштів з міжнародного фінансового ринку.

2.Фінансові інструменти і фінансова інформація на міжнародному ринку.

3.Особливості механізму надання державних гарантій.

Література: 2,3,14,15,16,29,33,38,39,53,55,56.

Лекція 4 (2 год.)

Тема 5. Механізм управління та обслуговування державного боргу України

Тема 6. Зарубіжний досвід управління державним боргом

1. Обслуговування і погашення державних боргів.

2. Сутність і складові системи управління державним боргом.

3. Поняття та основні причини боргової кризи.

4. Державний борг у країнах з розвинутою ринковою економікою:

Література: 2,3,23,24,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56.

 

Лекція 5 (2 год.)

Тема 7. Підвищення ефективності використання державних запозичень

1.Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави.

2.Формування оптимальної стратегії управління державними запозиченнями.

3.Контроль за станом реалізації кредитних проектів.

Література: 2,3,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56.

 

План лекційних занять (заочна форма навчання)

(8 год.)

Лекція 1 (2 год.)

Тема 1. Теоретичні основи державного кредиту

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу України

1.Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

2.Основні етапи розвитку кредитних відносин.

3.Основні форми державного кредиту України та принципи державного кредиту України.

4.Сутність та класифікація державного боргу.

5. Макроекономічні та соціальні наслідки державного боргу.

Література: 1,2,3,11,16,29,33,38,39,53,55,56.

Лекція 2 (2 год.)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.