Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5. Механізм управління та обслуговування державного боргу України1. Сукупність заходів держави, конкретних дій її з виплати доходів кредиторам, погашення позик це:

а) управляння державним боргом;

б) значення державного боргу;

в) роль державного боргу;

г) призначення державного боргу.

2. Погашення попередньої заборгованості шляхом випуску нових позик це:

а) конверсія;

б) рефінансування;

в) консолідація;

г) уніфікація.

3. Зміна доходності позики це:

а) відстрочення;

б) анулювання;

в) конверсія;

г) жодна відповідь не вірна.

4. Повна відмова держави від зобов’язань по внутрішніх і зовнішніх позиках це:

а) управління державним боргом;

б) рефінансування державного боргу;

в) конверсія;

г) анулювання державного боргу.

5. Збільшення тривалості дії раніше випущеної позики це:

а) консолідація;

б) уніфікація;

в) відстрочення;

г) жодна відповідь не вірна.

6. Державний внутрішній борг України обслуговує:

а) КМУ;

б) НБУ;

в) МФУ;

г) Державна казначейська служба України.

8. Облік державного боргу включає:

а) бухгалтерський облік, статистичний облік, аналітичний облік та де­позитарний облік;

б) бухгалтерський облік, управлінський облік, аналітичний облік та депозитарний облік;

в) бухгалтерський облік, статистичний облік, позабалансовий облік та депозитарний облік;

г) бухгалтерський облік, статистичний облік, аналітичний облік та управлінський облік.

9. Облік державного боргу здійснюють:

а) Міністерство фінансів України, Національний банк України, Держа­вна казначейська служба України, Департамент управління державного боргу Мі­ністерства фінансів України;

б) Міністерство фінансів України, Національний банк України, Держа­вна казначейська служба України;

в) Міністерство фінансів України, Національний банк України, Укрексімбанк, Департамент управління державного боргу Міністерства фінансів України;

г) Національний банк України, Державне казначейство України, Депа­ртамент управління державного боргу Міністерства фінансів України.

10. Одержання позик на фінансування бюджету відображається:

а) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

11. Обслуговування позик на фінансування бюджету відображається:

а) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

12. Погашення основної суми державного боргу за позиками на фінан­сування бюджету відображається:

а) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

13. Відображення у державному бюджеті операцій, пов'язаних з пози­ками на фінансування проектів або пов'язаних з реструктуризацією чи ви­знанням боргу відображається:

а) у спеціальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

14. Відображення у державному бюджеті операцій, пов'язаних обслуго­вуванням позик на фінансування проектів або пов'язаних з реструктуриза­цією чи визнанням боргу відображається:

а) у спеціальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

15. Відображення у державному бюджеті операцій, пов'язаних з пога­шенням основної суми державного боргу за позиками на фінансування проектів або пов'язаними з реструктуризацією чи визнанням боргу відо­бражається:

а) у спеціальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «одержання»;

б) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету»;

в) у загальному фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією «погашення».

16. До основних джерел погашення та обслуговування державного бор­гу належать:

а) кошти, отримані державою в процесі приватизації; державні запози­чення; кошти бюджету; золотовалютні резерви;

б) кошти державного бюджету України; золотовалютні резерви;

в) кошти, отримані державою в процесі приватизації; кошти загального фонду державного бюджету;

г) державні запозичення; кошти бюджету; золотовалютні резерви.

17. Погашення та обслуговування державного боргу здійснюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Державним казначейством України;

в) Національним банком України;

г) Департаментом державного боргу.

18. Сума коштів державного бюджету, необхідних для погашення та обслуговування державного боргу на рік, визначається і затверджується:

а) Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

б) Бюджетним кодексом України;

в) Конституцією України;

г) Постановою Кабінету Міністрів України.

19. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок:

а) коштів загального фонду бюджету;

б) коштів спеціального фонду бюджету;

в) коштів загального та спеціального фондів бюджету.

20. Держа­вна казначейська служба України отримує від Міністерства фінансів графіки платежів за державним боргом, на підставі яких складаються гра­фіки проведення платежів з обслуговування державного боргу:

а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щорічно.

21. Критичний рівень державного боргу щодо можливостей України з його обслуговування згідно з Бюджетним кодексом України не може пере­вищувати:

а) 30 % валового внутрішнього продукту;

б) 50 % валового внутрішнього продукту;

в) 60 % валового внутрішнього продукту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.