Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Теоретичні основи державного кредиту (7 год.)1. Функції державного кредиту.

2. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу.

3. Вплив державного кредиту на рівень банківської процентної ставки.

4. Вплив державного кредиту на виробництво.

5. Вплив державного кредиту на зайнятість населення.

6. Умови надання та використання державного кредиту.

7. Кредит як форма руху позикового капіталу.

8. Еволюційний розвиток державного кредитування

Література: 1,2,3,14,15,16,33,38,39,53,55,56.

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу України (7 год.)

1. Основні етапи розвитку боргових відносин України.

2. Поняття державного боргу.

3. Види державного боргу.

4. Пріоритети боргової політики України.

5. Характеристика ефекту боргового тягара.

6. Характеристика ефекту витіснення.

7. Характеристика гарантованого державного боргу.

Література:1,2,3,11,14,15,16,29,33,38,39,42,43

Тема 3. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку (8 год.)

1. Основні умови випуску та порядок розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті.

2. Основні умови випуску та порядок розміщення середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю.

3. Основні умови випуску та порядок розміщення довгострокових державних облігацій.

4. Основні умови випуску та порядок розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій.

5. Основні умови випуску короткострокової державної облігації.

6. Проблеми розвитку ринку державних цінних паперів.

Література: 2,29,33,38,39,53,55,56.

 

Тема 4. Зовнішні державні запозичення України (7 год.)

1. Фінансова інформація на міжнародному ринку.

2. Необхідність кредитних рейтингів.

3. Сутність кредитних рейтингів.

4. Вплив зовнішнього державного боргу на фінансове становище держави.

5. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитних відносин.

Література: 2,3,23,24,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56,58,59,60,61.

Тема 5. Механізм управління та обслуговування державного боргу

України (5 год.)

1. Облік державного боргу та операції з його обслуговування.

2. Рефінансування та реструктуризація державного боргу.

3. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом.

4. Механізми врегулювання боргової кризи.

5. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України.

6. Вплив боргової кризи на грошово-кредитну політику України.

7. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду.

8. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в Україні.

Література: 2,3,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56.

Тема 6. Зарубіжний досвід управління державним боргом (5 год.)

1. Управління державним боргом у країнах з трансформаційною економікою.

2. Державний борг Росії.

3. Управління державним боргом Болгарії.

4. Управління державним боргом Угорщини.

5. Управління борговими відносинами в ЄС.

6. «Лондонські умови» реструктуризації державних боргів.

7. Світовий досвід врегулювання проблем зовнішньої заборгованості.

8. Роль МВФ у врегулюванні проблем державної заборгованості.

Література: 1,2,3,29,33,38,39,41,43,46,53,55,56.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.