Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Зарубіжний досвід управління державним боргом1. Облік державного боргу та операції з його обслуговування і погашення.

2. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом.

3. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду.

4. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в Україні.

5.Управління державним боргом у країнах з трансформаційною економікою.

6.Роль МВФ у врегулюванні проблем державної заборгованості.

Література: 2,3,29,33,38,39,53,55,56,58,59,60,61.

 

Семінарське заняття № 5 (2 год.)

Тема 7. Підвищення ефективності використання державних запозичень

1. Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави.

2. Формування оптимальної стратегії управління державними запозиченнями.

3. Спрямування державного кредиту на забезпечення розвитку національної економіки.

4. Контроль за станом реалізації кредитних проектів.

5. Оцінка боргової стійкості та макроекономічної стабільності України.

6. Формування боргової стратегії України у контексті пріоритетних векторів макроекономічного розвитку.

7. Удосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом України

Література: 2,3,29,33,38,39,53,55,56,58,59,60,61.

 

План семінарського заняття (заочна форма навчання)

Семінарське заняття № 1 (2 год.)

Тема 3. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку

Тема 4. Зовнішні державні запозичення України

1. Суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції.

2. Інструментарій запозичення державою коштів на внутрішньому ринку.

3. Розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

4. Вартість державних цінних паперів та доходність інвестування.

5. Проблеми розвитку ринку державних цінних паперів.

6. Державне запозичення коштів з міжнародного фінансового ринку.

7. Фінансові інструменти і фінансова інформація на міжнародному ринку.

8. Необхідність, сутність та призначення кредитних рейтингів.

9. Вплив зовнішнього державного боргу на фінансове становище держави.

10. Особливості механізму надання державних гарантій.

11. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитних відносин.

Література: 1,2,3,14,15,16,29,33,38,39,53,55,56.


3.3. Завдання для самостійної роботи студентів (денна форма навчання)

(34 год.)

Тема 1. Теоретичні основи державного кредиту (5 год.)

1. Функції державного кредиту.

2. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу.

3. Вплив державного кредиту на рівень банківської процентної ставки.

4. Вплив державного кредиту на виробництво.

5. Вплив державного кредиту на зайнятість населення.

6. Кредит як форма руху позикового капіталу.

Література: 1,2,3,14,15,16,33,38,39,53,55,56.

Тема 2. Теоретичні основи державного боргу України (4 год.)

1. Основні етапи розвитку боргових відносин України.

2. Пріоритети боргової політики України.

3. Характеристика ефекту бргового тягара.

4. Характеристика ефекту витіснення.

Література:1,2,3,11,14,15,16,29,33,38,39,42,43©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.