Здавалка
Главная | Обратная связь

Якою має бути мета екологічної експертизи?а) визначення екологічних збитків від забруднення довкілля;

б) виявлення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища;

в) запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров’я людей, оцінка ступеню екологічної безпеки господарської діяльності на окремих об’єктах, у районах і регіонах;

г) виявлення об’єктів забруднювачів навколишнього середовища.

12. Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії ресурсозбереження і природоохорони:

а) розвиток міжнародного співробітництва у сфері екології;

б) екологізація всіх видів людської діяльності та розвиток екологічної культури;

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологічних вимог;

г) впровадження і жорсткий контроль ефективного ресурсокористування на підставі нових законів і нормативів.

13. Основним законодавчим актом у галузі охорони природи в нашій державі є:

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (25.06.1991 р.);

б) Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (20.02.2003 р.);

в) Конституція України;

г) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (30.06.1999 р.).

Яку кількість населення на Землі може прогодувати біосфера, щоб при цьому не порушувати її стійкість?

а) до 5 млрд.;

б) до1 млрд.;

в) до 10 млрд.;

г) скільки завгодно.

15. Що є головною причиною зменшення народжуваності населення в Україні:

а) погіршення екологічних умов регіонів держави;

б) зменшення біопродуктивності екосистеми;

в) погіршення добробуту населення;

г) підвищення культурного рівня свідомості жінок.

Що ви розумієте під евтрофікацією?

а) зниження екологічної якості водних об’єктів внаслідок їх забруднення органічними речовинами;

б) здатність організмів виживати за екстремальних умов;

в) передачу енергії трофічними ланцюгами;

г) енергозабезпечення біосистеми.

 

Третій рівень

17. Розташуйте наведені галузі промисловості (в порядку зменшення) за їх внеском у забруднення атмосфери:

1-транспорт; 2-машинобудування; 3-нафтовидобувна і нафтохімічна промисловість, 4-чорна металургія; 5-теплова енергетика; 6-підприємства будівництва.

Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?

а) геотермальна енергетика;

б) геліоенергетика;

в) біо- та вітроенергетика;

г) енергія припливів і відпливів.

19. Екологічний аудит це:

а) екологічне обстеження підприємства, перевірка зменшення кількості токсичності усіх відходів безпосередньо в ході виробничих процесів;

б) екологічне обстеження підприємства, перевірка позбавлення від токсикантів у процесі виробництва;

в) екологічне обстеження підприємства, перевірка економії води, сировини та енергії;

г) екологічне обстеження підприємства, перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно чистої продукції.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.