Здавалка
Главная | Обратная связь

Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом космічних сил;

б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;

в) вирубування лісів;

г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою.

4. Назвіть основні екологічні функції продуцентів:

а) використання готових органічних сполук як джерело їжі та енергії;

б) перетворення органічних решток на неорганічні речовини;

в) продукування органічної речовини з вуглекислого газу та води, використовуючи сонячну енергію для фотосинтезу і виділяючи кисень;

г) це санітари, що очищають екосистему від сміття.

5. Техносфера – це:

а) машини і механізми, створені людиною за період її існування на Землі;

б) частина біосфери, трансформована під впливом техногенної діяльності людини;

в) озонові діри;

г) забруднені людською діяльністю землі і водні басейни.

6. Смог – це:

а) дощові хмари;

б) хмари, поява яких супроводжується сильними грозовими явищами;

в) морські тумани;

г) краплі туману, забруднені шкідливими викидами, що утворюються при спалюванні палива.

Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто;

б) міграція сільського населення в міста;

в) розвиток техногенної діяльності людини;

г) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації.

Що означає поняття “екологічна піраміда”?

а) графічне зображення екологічних законів;

б) нагромадження решток консументів;

в) графічне зображення співвідношень між продуцентами і консументами різного рівня;

г) піраміду екологічних показників.

Другий рівень

9. Кислотні дощі формуються у районах:

а) інтенсивного розвитку сільського господарства;

б) розвитку гірничо-видобувної промисловості, будівельних матеріалів та машинобудування;

в) мегаполісів;

г) розвитку металургійної, хімічної та нафтопереробної промисловості.

Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

а) недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави;

б) низька екологічна культура населення, хибна державна екологічна політика;

в) надмірна індустріалізація та хімізація сільського господарства;

г) неконтрольовані урбанізаційні процеси.

11. Найголовнішими екологічними проблемами України є:

а) відсутність ефективних екологічних законів;

б) розвиток енергетики;

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування екологічних можливостей (витривалості) регіонів;

г) розвиток військово - промислового комплексу.

12. Чим на Ваш погляд, є ноосфера:

а) сферою нових відносин людини і довкілля;

б) сферою інтелектуальної діяльності людини;

в) вищою стадією розвитку біосфери («сферою розуму»), в якій розумна людська діяльність стає головним чинником розвитку;

г) стадією переходу до остаточного підкорення людиною природи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.