Здавалка
Главная | Обратная связь

Що ви розумієте під евтрофікацією?а) передачу енергії трофічними ланцюгами;

б) здатність організмів виживати за екстремальних умов;

в) зниження екологічної якості водних об’єктів внаслідок їх забруднення органічними речовинами;

г) енергозабезпечення біосистеми.

Визначте, які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?

а) вартість утримання територій заповідного фонду;

б) вартість створення природоохоронних програм;

в) вартість руйнування, відновлення і охорони довкілля;

г) вартість утримання всіх підрозділів природоохоронної служби.

13. Основними руйнівниками озонової оболонки Землі є:

а) смоги; фреони; оксиди азоту; пара води з викидами ракет, літаків під час згорання палива;

б) сонячна активність; кислотні дощі; оксиди азоту; фреони;

в) пара води з викидами ракет, літаків під час згорання палива; глобальне потепління; сонячна активність; фреони;

г) фреони; оксиди азоту; пара води з викидами ракет, літаків під час згорання палива; сонячна активність.

14. Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

а) чинники екологічного ризику;

б) біохімічні умови природного середовища;

в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування;

г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

а) кислотні дощі і парниковий ефект;

б) аварії на великих ГЕС;

в) аварії на АЕС;

г) аварії на танкерах і нафтопромислах у морі.

16. Основним законодавчим актом у галузі охорони природи в нашій державі є:

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (25.06.1991 р.);

б) Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (20.02.2003 р.);

в) Конституція України;

г) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (30.06.1999 р.).

 

Третій рівень

17. Чинниками, які сприяють самоочищенню атмосфери, є:

а) розсіювання забруднювачів в атмосфері (наприклад, вітром), хімічна взаємодія між забруднювачем і основним компонентом повітря (найбільше киснем);

б) розсіювання забруднювачів в атмосфері (наприклад, вітром), поглинання рослинами сполук азоту та сірки;

в) руйнування забруднювачів під дією сонячної радіації, поглинання рослинами сполук азоту та сірки;

г) хімічна взаємодія між забруднювачем і основним компонентом повітря (найбільше киснем), руйнування забруднювачів під дією сонячної радіації.

Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність;

б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність активно мігрувати;

г) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються.

19. В Україніназбиралося близько 5 млрд. т металобрухту. На скільки років вистачить цієї сировини, щоб забезпечити безперервну роботу всіх підприємств чорної металургії України, якщо щорічна переробка металобрухту становить в середньому 4%?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.