Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке “демографічний вибух”?а) різке зростання населення у високорозвинених країнах;

б) різке підвищення народжуваності;

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

г) різке, неконтрольоване зростання населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються.

Що слід вважати екологічними факторами?

а) фактори життєвого ризику;

б) біохімічні умови довкілля;

в) техногенні умови навколишнього середовища;

г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистем.

Які енергетичні джерела справляють найменший негативний вплив на довкілля?

а) АЕС;

б) ГЕС;

в) ТЕС;

г) вітрові та геліостанції.

4. Рекреаційні регіони – це:

а) території інтенсивного і продуктивного землеробства;

б) території, де впроваджуються найновіші нанотехнології;

в) лісові, водні, гірські заповідники, де заборонена яка-небудь господарська діяльність;

г) лісові, водні, гірські та інші зони відпочинку, турбази, санаторії, де людина відновлює здоров’я.

5. Виберіть правильний варіант визначення біологічного землеробства:

а) застосування як органічних, так і мінеральних добрив;

б) застосування органічних і невеликої кількості хімічних добрив;

в) застосування тільки органічних добрив і незначної кількості пестицидів;

г) підтримання родючості ґрунту винятково за рахунок органічних добрив, без використання мінеральних і хімічних добрив та пестицидів.

Хто є творцем ноосферної концепції?

а) В.І Вернадський;

б) Л.М.Гумільов;

в) Ю.Одум;

г) Е.Леруа.

Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;

б) система розподілу енергії у біогеоценозах;

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном речовини, енергії та інформації;

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.

Що таке рекультивація земель?

а) удобрення ґрунту;

б) штучне відновлення родючості ґрунту та рослинного покриву після техногенного порушення або руйнування об’єктів природи;

в) спеціальне оброблення ґрунту;

г) створення заповідних зон і ділянок.

Другий рівень

9. Виберіть з наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії:

а) право на проведення екологічної експертизи;

б) право на проведення екологічного менеджменту;

в) документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на конкретний проміжок часу;

г) документ, що дає право на видобуток природних ресурсів з перевищенням чинних нормативів.

Що, на вашу думку, є “екологічним коридором (“зеленим коридором”)?

а) лісосмуги;

б) природно - ландшафтні смуги (ділянки, території), які з’єднують “екологічні ядра” (заповідні території) і сприяють збереженню біорозмаїття та підтриманню природного каркасу територій;

в) ділянки між екотопами;

г) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.