Здавалка
Главная | Обратная связь

Чому стійкість екосистем залежить від кількості видів, що її населяють?а) тому, що екосистема може зберігатися тривалий час завдяки обміну речовин, енергії та інформації, а вид - це монополія природи;

б) тому що чим більше видів існує в системі, тим більше можна їх знищувати;

в) тому що сучасна людина може відтворити любий вид;

г) тому що, чим більша кількість видів, тим більша між ними конкуренція.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З дисципліни «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ»

Й модульний контроль

 

ВАРІАНТ 3

 

Перший рівень

1. Техносфера – це:

а) машини і механізми, створені людиною за період її існування на Землі;

б) частина біосфери, трансформована під впливом техногенної діяльності людини;

в) озонові діри;

г) забруднені людською діяльністю землі і водні басейни.

Який з наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;

б) система розподілу енергії у біогеоценозах;

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном речовини, енергії та інформації;

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.

3. Екологічний аудит це:

а) екологічна перевірка продукції;

б) документ з характеристикою взаємовідносин між будь-яким об’єктом і навколишнім середовищем;

в) перевірка здатності виробничих систем до самоочищення й випуску екологічно чистої продукції;

г) перевірка впливу господарської діяльності на довкілля.

4. Біотична структура екосистеми, це:

а) атмосфера, літосфера, стратосфера;

б) продуценти (автотрофи), консументи, редуценти;

в) мули океанів, ґрунти континентів, жива речовина;

г) температура, світло, вологість, рН грунтів.

5. Рекреаційні регіони – це:

а) території інтенсивного і продуктивного землеробства;

б) території, де впроваджуються найновіші нанотехнології;

в) лісові, водні, гірські заповідники, де заборонена яка-небудь господарська діяльність;

г) лісові, водні, гірські та інші зони відпочинку, турбази, санаторії, де людина відновлює здоров’я.

6. Назвіть основні екологічні функції редуцентів:

а) конструкція органічних речовин у ґрунті;

б) окислення органічних речовин;

в) перетворення органічних решток на неорганічні речовини;

г) відтворення живої речовини у ґрунті.

Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров’ї?

а) створення каскаду Дніпровських водосховищ;

б) інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і нафтопереробної промисловості;

в) розвиток енергетики і транспортної мережі;

г) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості.

8. Екологічні проблеми сучасності можна розв’язати завдяки:

а) розвитку і комп’ютеризації усіх сфер діяльності людини;

б) кардинальній зміні свідомості й ставлення людей до природи;

в) зменшення забруднень води і продуктів харчування;

г) зменшення забруднень атмосфери.

Другий рівень©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.