Здавалка
Главная | Обратная связь

Стандартизація і нормування в галузі охорони водСтандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

здійснюються з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом

встановлення комплексу взаємопов'язаних нормативних документів, які визначають взаємопогоджені

вимоги до об'єктів, що підлягають стандартизації і нормуванню.

СТАТТЯ 34. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

До комплексу нормативних документів із стандартизації в галузі використання і охорони вод та

відтворення водних ресурсів входять документи, які містять:

 

основні положення;

терміни та поняття, класифікації;

методи, методики та засоби визначення складу та властивостей вод;

вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації та прогнозування кількісних і

якісних показників стану вод;

вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у галузевих стандартах та технічних умовах

на процеси, продукцію і послуги;

метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;

інші нормативи із стандартизації в цій галузі.

Нормативні документи із стандартизації в галузі використання і охорони вод та відтворення водних

ресурсів розробляються та затверджуються в порядку, що встановлюється законодавством.

 

СТАТТЯ 35. НОРМАТИВИ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

У галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються такі нормативи:

1) нормативи екологічної безпеки водокористування;

2) екологічний норматив якості води водних об'єктів;

3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти;

5) технологічні нормативи використання води.

Законодавством України можуть бути встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони

вод та відтворення водних ресурсів.

 

СТАТТЯ 36. НОРМАТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів для потреб населення та галузей

економіки встановлюються нормативи, які забезпечують безпечні умови водокористування, а саме:

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для

задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для потреб

рибного господарства;

допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для

задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

У разі необхідності для вод водних об'єктів, які використовуються для лікувальних, курортних,

оздоровчих, рекреаційних та інших цілей, можуть встановлюватись більш суворі нормативи екологічної

безпеки водокористування.

Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються і затверджуються:

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та

Національною комісією з радіаційного захисту населення України - для водних об'єктів, вода яких

використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства -

для водних об'єктів, вода яких використовується для потреб рибного господарства.

Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в дію за погодженням з спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

 

СТАТТЯ 37. ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМАТИВ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Для оцінки екологічного благополуччя водних об'єктів та визначення комплексу водоохоронних заходів

встановлюється екологічний норматив якості води, який містить науково обгрунтовані значення

концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні,

радіаційні). При цьому ступінь забрудненості водних об'єктів визначається відповідними категоріями

якості води.

Екологічний норматив та категорії якості води водних об'єктів розробляються і затверджуються

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних

ресурсів і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони

здоров'я.

 

СТАТТЯ 38. НОРМАТИВИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ

РЕЧОВИН

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з метою

поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Порядок розробки та затвердження нормативів гранично допустимого скидання та перелік

забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

СТАТТЯ 39. ГАЛУЗЕВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ УТВОРЕННЯ РЕЧОВИН, ЩО

СКИДАЮТЬСЯ У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ТА ТИХ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА ОЧИСНІ СПОРУДИ

Для оцінки екологічної безпеки виробництва встановлюються галузеві технологічні нормативи

утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди, тобто

нормативи гранично допустимих концентрацій речовин у стічних водах, що утворюються в процесі

виробництва одного виду продукції при використанні однієї і тієї ж сировини.

Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що

подаються на очисні споруди, розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і

відомствами за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань екології та природних ресурсів.

 

СТАТТЯ 40. ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються

технологічні нормативи використання води, а саме:

поточні технологічні нормативи використання води - для існуючого рівня технологій;

перспективні технологічні нормативи використання води - з урахуванням досягнень на рівні передових

світових технологій.

Технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними

міністерствами і відомствами за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

 

СТАТТЯ 41. РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ РЕЧОВИН, ДЛЯ ЯКИХ НЕ

ВСТАНОВЛЕНО НОРМАТИВИ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ

ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи екологічної безпеки

водокористування та нормативи гранично допустимого скидання, забороняється.

Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства за умови, що

протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені і затверджені.

Замовниками на розробку нормативів екологічної безпеки водокористування та нормативів гранично

допустимого скидання цих речовин є водокористувачі, які здійснюють їх скидання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.