Здавалка
Главная | Обратная связь

Функції управління в галузі використання та охорони надрУправління в галузі вивчення, охорони та використання надр становить засновану на правових нормах

діяльність відповідних органів Української держави з організації вивчення, раціонального використання

надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб господарського комплексу,

охорони надр в їх тісному взаємозв'язку з іншими природними об'єктами, забезпечення безпеки робіт

при користуванні надрами, а також охорони прав підприємств, організацій, установ і громадян у цій

сфері.

Розрізняють державне управління в галузі використання і охорони надр, яке здійснюється державними

органами і від імені держави, і внутрігосподарське управління, що здійснюється користувачами надр.

Основними функціями державного управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони

надр є: планування використання і охорони надр; державна експертиза та оцінка запасів корисних

копалин; державний облік та кадастр родовищ, запасів і проявів корисних копалин та державний баланс

запасів корисних копалин;

правове регулювання розподілу та перерозподілу надр і корисних копалин; державний контроль і

нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною надр; вирішення

спорів з питань користування надрами.

Користування надрами здійснюється на підставі гірничого відводу, ліцензії і угоди про розподіл

продукції, якщо користувачем надр є інвестор. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем

конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про угоди про розподіл

продукції».

Надра надаються в користування спеціалізованим підприємствам, установам, організаціям і

громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для

користування надрами, лише за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування

ділянкою надр. Надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється після

попереднього погодження з відповідною Радою питання про надання земельної ділянки для потреб,

передбачених гірничим законодавством, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає

потреби.

Для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод

допускається надання надр у виняткових випадках при додержанні норм, правил та вимог,

передбачених законодавством України. Надра для вказаних цілей надаються відповідно до ст. 19

Кодексу України про надра за результатами спеціальних досліджень та на підставі проектів, виконаних

на замовлення заінтересованих підприємств, установ і організацій. Користування окремими ділянками надр може бути обмежено або заборонено з метою забезпечення

національної безпеки і охорони навколишнього природного середовища.

Користування надрами на територіях населених пунктів, приміських зон, об'єктів промисловості,

транспорту і зв'язку може бути частково або повністю заборонено у випадках, якщо таке використання

може створити загрозу життю і здоров'ю людей, завдати шкоди господарським об'єктам або

навколишньому середовищу.

Державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та

охороною. Державний контроль за раціональним використанням і охороною надр спрямований на

забезпечення дотримання всіма надрокористувачами встановленого порядку користування надрами,

законодавства, затверджених в установленому порядку стандартів, норм і правил у галузі геологічного

вивчення, використання і охорони надр, правил ведення державного обліку і звітності. Він

здійснюється органами державного геологічного контролю у тісній взаємодії з органами державного

гірничого нагляду, природоохоронними та іншими контрольними органами.

Державний контроль за використанням та охороною надр у межах своєї компетенції здійснюють ради,

органи державної виконавчої влади на місцях, Мінприроди України та його органи на місцях (ст. 61

Кодексу України про надра).

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) здійснюється

Мінприроди України та його органами на місцях.

Завданням державного нагляду за безпечним веденням робіт, пов'язаних з використанням надр, є

забезпечення дотримання всіма надрокористувачами затверджених у встановленому порядку

стандартів, норм, правил щодо безпечного ведення робіт, попередження та усунення їх шкідливого

впливу на населення, навколишнє природне середовище, будівлі і споруди, а також щодо охорони надр.

Державний нагляд за безпечним веденням робіт, пов'язаних з користуванням надрами, покладається на

органи державного гірничого нагляду, які здійснюють свою діяльність у взаємодії з органами

державного геологічного контролю, природоохоронними та іншими контрольними органами,

професійними спілками.

Державний нагляд за веденням робіт щодо геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною,

а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється

Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду та його

органами на місцях.

Крім того, здійснюється виробничий контроль за використанням і охороною надр підприємствами,

установами і організаціями (надрокористувачами), які перебувають у віданні відповідних органів.

Правильність розробки родовищ корисних копалин контролюється маркшейдерською, геологічною та

іншими службами. Але найбільш широким і всеохоплюючим наглядом за правильністю експлуатації

надр і їх охороною, який включає нагляд за всіма видами користування надрами, є державний гірничий

нагляд.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.