Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості кримінальної відповідальності за порушення надрового законодавства УкраїниКримінальна відповідальність передбачена за такі діяння, які становлять суспільну небезпеку і

порушують законодавство про використання і охорону надр. Цей вид відповідальності застосовується

знач-но рідше порівняно з іншими видами відповідальності, оскільки в кримінальному законодавстві

встановлено більш вузьке коло злочинних правопорушень у цій сфері.

Стаття 240 КК України передбачає кримінальну відповідальність за порушення встановлених правил

охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також за незаконне

видобування корисних копалин, крім загальнопоширених. Цей злочин карається штрафом до п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

 

Ті самі діяння, вчинені на територіях та об'єктах природно-за-повідного фонду або повторно, або якщо

вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, караються

обмеженням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

Кримінальна відповідальність встановлена за порушення правил безпеки під час виконання робіт з

підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх

дотримувати (статті 272, 273 КК України). До таких робіт законодавець відніс також гірничі роботи.

Гірничі роботи - це комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання

гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих

виробничих факторів (ст. 1 Гірничого закону України). Якщо порушення правил безпеки гірничих робіт

створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю

потерпілого, винна особа карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох

років. Якщо це правопорушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, винна особа

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років. Ця

відповідальність стосується посадових осіб, в обов'язки яких входить контроль за дотриманням правил

безпеки гірничих робіт і правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних

цехах, а також норм розробки надр з урахуванням найбільш повного і комплексного їх використання та

економічної доцільності.

Встановлена також кримінальна відповідальність за порушення законодавства про континентальний

шельф України. Зокрема, порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло

істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або

інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих

відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або

загрожувало життю чи здоров'ю людей, караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на

строк до двох років, з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення

злочину, або без такої.

Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та інші роботи на континентальному

шельфі України, які проводяться іноземцями, якщо це не передбачено договором між Україною і

заінтересованою іноземною державою, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою

України або спеціальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, караються

штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на

строк до шести місяців, з конфіскацією обладнання (ст. 244 КК України).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.