Здавалка
Главная | Обратная связь

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорониПравова охорона і порядок користування тваринним світом в Україні забезпечуються законами України

«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ» та іншими

законодавчими актами. Загальним об'єктом правової охорони є тваринний світ у сукупності його

елементів, до яких належать:

-дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та ін.) і

безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та ін.) в усьому їх видовому і популяційному

різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані

природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;

-частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

-продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

тваринний світ - це: 1) один з компонентів навколишнього

природного середовища. Представниками тваринного світу, що підлягають правовій охороні, є лише

дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які знаходяться в навколишньому природному

середовищі переважно у стані природної волі, а також у напіввільних умовах чи в неволі; 2) уся

сукупність видових і популяційних різноманіть живих організмів на всіх стадіях розвитку, частини

диких тварин та продукти їх життєдіяльності; 3) тваринний світ знаходиться у стані природної волі

постійно чи тимчасово у просторових межах юрисдикції держави, тобто на території України - на суші,

у повітрі і воді, включаючи її внутрішні і територіальні моря, континентальний шельф та виключну

(морську) економічну зону.

Не є об'єктами тваринного світу сільськогосподарські, свійські тварини, залишки викопних тварин.

Вони є майном, яке належить на праві власності державним, кооперативним, громадським організаціям,

громадянам, а тому їх використання та охорона не регулюються Законом України «Про тваринний світ».

Тваринний світ є об'єктом права власності. Окремі його елементи можуть перебувати у державній,

комунальній, колективній та приватній власності.

Єдиним суб'єктом права державної власності на об'єкти тваринного світу є український народ. Від його

імені права власника на тваринний світ здійснює держава в особі Верховної Ради України, яка може

делегувати окремі права власника органам державної виконавчої влади в галузі охорони, використання і

відтворення тваринного світу.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про тваринний світ» об'єкти тваринного світу, вилучені зі стану

природної волі, розведені (отримані) у неволі чи напіввільних умовах або набуті іншим не забороненим

законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.

Законність набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального

використання) має бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність

вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі,

обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку. Такими

документами можуть бути спеціальні дозволи на полювання (ліцензії, від-стрілочні картки), договори

на ведення мисливського господарства, здійснення рибальства. Це можуть бути і договори купівлі-продажу, дарування, обміну (наприклад, колекції тварин чи інших об'єктів тваринного світу).

Об'єкти тваринного світу в Україні перебувають під охороною держави незалежно від права власності

на них.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.