Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості упаравління і контролю в галузі використання, відтворення, і охорониТваринного світу

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Державну екологічну інспекцію України

м. Київ, 13 квітня 2011 року N 454/2011

Державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації, центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища, центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства України в галузі

ведення мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади з питань рибного

господарства України, їх органи на місцях, інші державні органи.

Кабінет Міністрів України затверджує порядок видачі дозволів та встановлення лімітів на спеціальне

використання тваринного світу, порядок здійснення полювання та ведення мисливського, рибного

господарства, державного кадастру тваринного світу, правила і об'єкти рибальства, порядок надання у

користування водоймищ з метою ведення рибного господарства, виконує інші повноваження.

 

Істотну роль у галузі управління тваринним світом виконує Мін-природи України та його органи на

місцях. У межах повноважень, визначених Законом України «Про тваринний світ», органи Мінприроди

України здійснюють координацію діяльності інших спеціально уповноважених органів державної

виконавчої влади у цій сфері, контроль за додержанням вимог фауністичного законодавства усіма

підприємствами, установами, організаціями та громадянами, моніторинг та облік тваринного світу

Вони ведуть Червону книгу України, розробляють та затверджують правила ввезення в Україну і

вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, використання тварин з метою одержання продуктів їх

життєдіяльності, добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у неволі чи

напіввільних умов, виконують інші повноваження у межах своєї компетенції.

Самоврядне управління в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу здійснюють

місцеві ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве

самоврядування».

Громадське управління в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу здійснюють

Українське товариство мисливців і рибалок, Товариство військових мисливців і рибалок, товариство

«Динамо» в межах, визначених їхніми статутами. Крім цих громадських організацій, громадське

управління у зазначеній галузі здійснюють Українське товариство охорони природи, Українська

екологічна асоціація «Зелений світ», українське відділення Грінпіс та інші громадські організації, у

тому числі регіонального рівня.

Основними напрямами діяльності органів управління в галузі використання, відтворення і охорони

тваринного світу є: ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу; розподіл і

перерозподіл тваринного світу; планування заходів у галузі охорони і використання тваринного світу;

державний та громадський контроль за охороною і використанням тваринного світу; вирішення спорів,

пов'язаних з використанням тваринного світу.

До основних функцій управління належить контроль у галузі охорони, використання і відтворення

тваринного світу. Завданням контролю у цій галузі є забезпечення дотримання вимог фауністичного

законодавства всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та

громадянами. Такий контроль може бути державним, громадським і відомчим.

Органами, які здійснюють державний контроль у галузі, є: Кабінет Міністрів України, Мінприроди

України та його органи на місцях; місцеві органи державної виконавчої влади, інші державні органи,

органи місцевого самоврядування тощо. Так, відповідно до Положення про Державну екологічну

інспекцію Мінекобезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада

2001 р., в редакції постанов від 16 червня 2004 р. та від 20 грудня 2006 р., на Головну державну

екологічну інспекцію, державні екологічні інспекції охорони Азовського моря, охорони довкілля

Північно-Західного регіону Чорного моря, на Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію,

державні обласні, міст Києва і Севастополя екологічні інспекції покладено контроль за дотриманням

правил, норм щодо використання і охорони тваринного світу, а також за дотриманням встановленого

порядку обліку тварин та обліку їх використання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.