Здавалка
Главная | Обратная связь

Д) методи перелічені в п.п. В) і Г)ЗАДАЧІ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 2

Задачі рівня складності A

2A1 Економічна політика це:

А) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем

2A2 Макроекономіка вивчає:

Б) національну економіку як ціле

2A3 Речовий фактор виробництва –це:

Д) засоби виробництва.

2A4 Ресурси, які мають виробниче призначення називають:

Б) засобами виробництва

2A5 До предметів праці належать:

А) сировина та матеріали;

2A6 До предметів праці не належать:

Д) правильно вказано у п . Б), В), Г).

2A7 До засобів праці належить:

Д) правильно вказано у п . Б), Г).

2A8 До засобів праці не належить:

Д) правильно вказано у п. А), В).

2A9 Особистий фактор виробництва –це:

Б) робоча сила;

2A10 ВВП на душу населення розраховують для:

Б) визначення рівня економічного розвитку країни

2A11 Узагальнюючим показником оцінки добробуту нації виступає:

Г) величина ВВП на одну особу

2A12 Показник розміру ВВП на одну особу використовується:

В) для розрахунку і зіставлення умов життя і рівнів добробуту населення

2A13 Для того, щоб порівняти рівень життя у різних країнах за показником ВВП на душу населення, його необхідно:

Г) скоригувати залежно від купівельної спрможності грошової одиниці відповідних країн;

2A14 ООН для оцінки досягнутого країною загального рівня розвитку розробила показник:

А) індекс людського розвитку

2A15 Індекс людського розвитку не включає такі елементи:

В) стан навколишнього середовища

2A16 Значення індекса людського розвитку коливається в межах:

А) від 0 до 1;

2A17 Показник “індекс людського розвитку” використовується ООН для:

Б) оцінки досягнутого країною загального рівня розвитку

2A18 Національну економіку складає сукупність:

А) усіх галузей господарства;

2A19 У виробничу інфраструктуру господарства не входять:

Б) освіта;

2A20 У виробничу інфраструктуру господарства не входять:

В) побутове обслуговування;

2A21 У соціальну інфраструктуру господарства не входять:

Г) зв’язок;

2A22 Система національних рахунків використовується для:

Б) розрахунку макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни

2A23 Концепції та терміни Системи національних рахунків передбачають, що економіка функціонує на основі дії:

А) ринкових законів

2A24 Система національних рахунків – це:

В) система міжнародно визнаних правил обміну економічної діяльності

2A25 Національне багатство – це сукупність матеріальних благ, нагромаджених суспільством:

Г) за весь період існування;

2A26 Національним багатством володіє:

А) кожна країна світу;

2A27 Основна проблема, яка виникає при розрахунку ВВП – це:

А) проблема подвійного рахунку (коли одна і та ж операція врахована двічі;

2A28 Які з методів переважно не використовуються для розрахунку ВВП:

Д) методи перелічені в п.п. В) і Г)

2A29 Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це:

Г) показник ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за певний проміжок часу;

2A30 При розрахунку ВВП необхідно враховувати:

Г) вірні відповіді у п. п. Б) і В);

2A31 Які з нижчеперелічених елементів не впливають на зміну ВВП:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.