Здавалка
Главная | Обратная связь

Чи вірне рішення, прийняте по заявці?ЗАДАЧІ

З КУРСУ «ПРОБЛЕМИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

Завдання №1

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором.

На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень в різних галузях біології, медицини та сільского господарства. Зокрема на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів.

вчені звернулись за консультацією до юриста стосовно закріплення свого пріоритету та авторських прав.

Які роз’яснення мають бути їм надані?

Завдання №2

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель “Електронний кодовий замок”. По раніше поданій заявці на одержання патенту на винахід “кодовий замок з ємкісною пам”яттю” рішення ще не було прийняте.

Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане в формулі корисної моделі, на яку вже видано патент не нове, тому, що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому, автори звернулись до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення.

Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому патенту, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їх заявки не був ознайомлений, а відтак його патент не підлягає анулюванню. Крім того, що тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?

Завдання №3

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного роспису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв”язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра - художника.

Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком тому, що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручних розпис кожного виробу.

Проте, на думку юридичної фірми, третя особа всеодно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра - художника.

Чи є обгрунтованою така консультація?

Завдання №4

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем”єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

В суд надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх у число співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем лабораторії здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем”єву головну ідею нової технології, а також провів велику роботу з пошуку і аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?

Завдання №5

Двоє співробітників заводу побутових приладів: інженер- технолог та майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлення ножиць. Впродовж п”яти місяців застосування цього засобу була виявлена висока його ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але не одержавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Притому з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб, вони вирішили запатентувати його не як винахід, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

чи вірне рішення, прийняте по заявці?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.