Здавалка
Главная | Обратная связь

Чи обґрунтовані вимоги Позивача? Як має бути вирішено спів між сторонами?2. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання видачі примусової ліцензії?

3. Чи повинна особа, на ім’я якої в даній країні було видано патент використовувати винахід у цій країні , і чи не відміняється патент у даній країні зі спливом певного строку його невикористання? Яке це питання вирішує Паризька конвенція про охорону промислової власності?

Чи має право патентовласник ввозити на територію країни видачі патенту з метою продажу товари, виготовлені з використанням запатентованого винаходу і чи не втрачає він внаслідок цього право на патент?

Які умови видачі примусової ліцензії на використання запатентованого винаходу встановлені Паризькою конвенцією з охорони промислової власності?

Чи може бути патентовласник взагалі позбавлений своїх прав на винахід внаслідок його тривалого невикористання? Якщо так, то за яких умов?

Чи може національне законодавство містити більш суворі заходи боротьби із зловживаннями патентовласників, ніж ті, що передбачені Паризькою конвенцією з охорони промислової власності?

 

Завдання №26

Компанія «Хуго Босс АГ» (Німеччина) з звернулася позовом про припинення дії свідоцтва на торговельну марку «BOSS», виданого в Україні на підставі міжнародної реєстрації на ім’я компанії «Реємста» для товарів 34 класу міжнародної класифікації (тютюнові вироби) у зв’язку з тривалістю часу невикористання знака.

У відзиві на позов компанія «Реємста» зазначила, що дії «Хуго Босс АГ» по поданню позову про припинення дії свідоцтва на торговельну марку є актом недобросовісної конкуренції. Крім того, торговельна марка «BOSS» у 2006 році була визнана Апеляційною палатою Держдепартаменту інтелектуальної власності добре відомою для товарів 3 та 25 класів міжнародної класифікації (одяг та парфуми), а тому просить у позові відмовити.

Які умови припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв’язку з невикористанням знака передбачені міжнародними договорами та національним законодавством?

Які особливості правового режиму добре відомих товарних знаків? Хто може приймати рішення щодо визнання знака добре відомим в Україні? Які умови визнання знака добре відомим? Вирішіть справу.

Завдання №27

До господарського суду міста Києва звернулося ТОВ “Мисливець” (Україна) з позовом про дострокове припинення на території України дії міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг (торговельних марок) №№ 528522, 659003, 659004, власником яких є Autogrill S.P.A. (Італія), та про зобов’язання Департаменту направити відповідне повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності

У процесі судового розгляду справи було встановлено, що:

- Autogrill S.P.A. є власником торговельних марок (позначення “А АUTOGRILL”): за міжнародною реєстрацією від 26.05.1988 № 528522 для товарів і послуг 16, 39, 42 класів МКТП; за міжнародною реєстрацією від 25.07.1996 № 659003 для товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 39, 42 класів МКТП; за міжнародною реєстрацією від 25.07.1996 № 659004 для товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 39, 42 класів МКТП;

- чинність на території України міжнародних реєстрацій №№ 528522, 659003, 659004 перешкоджає реєстрації позивачем торговельних марок “АВТОГРИЛЬ” та “АUTOGRILL” для споріднених послуг (громадське харчування) 43 класу МКТП.

- Autogrill S.P.A. є власником доменного імені www.autogrill.ua;

- Autogrill S.P.A. не подано доказів використання ним торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 528522, 659003, 659004 на території України щодо відповідних товарів і послуг

Представники Відповідача проти позову заперечують, зазначаючи, що позначення «A AUTOGRILL», що охороняється на підставі мінародної реєстрації співпадає з фірмовим найменуванням компанії-правоволодільця. Крім того, компанія є власником доменного імені www.autogrill.ua, тобто здійснює використання знака у мережі Інтернет, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.