Здавалка
Главная | Обратная связь

Які умови припинення дії правової охорони торговельної марки на території України?Чи встановлені національним законодавством та(або) міжнародними договорами поважні причини невикористання марки?

Чи може марка вважатися такою, що використовується у разі її застосування у складі фірмового найменування чи доменного імені?

Вирішіть справу.

Завдання №28

ТОВ «Ольвія»» (Російська Федерація) звернулася з позовом про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації № 743011 знака для товарів і послуг “Новый жемчуг”, зареєстрованого на ім’я ЗАТ „Невская косметика та зобов’язання відповідача направити до Міжнародного бюро Інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації.

Судом було встановлено, що 14.08.2004 ЗАТ „Невская косметика” подало заявку на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг „НОВЬІЙ ЖЕМЧУГ” щодо товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти. Серед країн, заявлених для реєстрації, зазначалась також Україна. Державний департамент інтелектуальної власності 22.10.2004 виніс рішення про попередню повну відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації №743011. Підставою для відмови стала наявність в Україні свідоцтва № 17375 на ім’я ТОВ “Ольвія” на знак для товарів і послуг „ЖЕМЧУГ”, зареєстрований щодо всіх товарів 3, 5 та 42 класів МКТП, заявка на який була подана 29.05.2002 року. У відповідь на рішення Держдепартаменту від 22.10.2004 патентним повіреним ЗАТ «Невская косметика» В.А.Денисенко було подане заперечення із додатками, в якому він просив надати правову охорону позначенню “НОВЬІЙ ЖЕМЧУГ” на підставі листа - дозволу ТВК „Ольвія”. 28.02.2005 Державний департамент інтелектуальної власності виніс остаточне рішення, що повністю скасовує відмову в правовій охороні по заявці № 743011 та надає згоду на таку реєстрацію.

У процесі судового розгляду справи було встановлено, що лист-дозвіл з боку ТОВ „Ольвія" був підписаний 18.02.2005 головою правління ТОВ „Ольвія” Рябухіним С.С., який на той час не мав права представляти ТОВ “Ольвія”. Судом по справ було призначено експертизу згідно з висновком якої позначення „Жемчуг”, зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом № 17375, та позначення „НОВЬІЙ ЖЕМЧУГ”, що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 743011, стосовно товару „зубні пасти” є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами.

Яка процедура міжнародної реєстрації торговельної марки згідно Мадридської угоди?

Що може бути підставою для відмови у реєстрації торговельної марки?

Яке значення має дозвіл на використання марки та в якій формі він надається?

Які існують договірні підстави розпорядження майновими правами інтелектуальної власності? В якій формі укладаються такі договори?

Вирішіть справу.

Завдання №29

До Апеляційної палата Державного департаменту інтелектуальної власності України звернулась із запереченням проти видачі патенту України на промисловий зразок «Етикетка (вісім варіантів)» канадська корпорація «Future Electronics Inc.» (надалі - Апелянт). Свої вимоги Апелянт мотивував тим, що промисловий зразок «Етикетка (вісім варіантів)» не відповідає умовам надання правової охорони встановленим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон), а саме:

1 Промисловий зразок порушує виключні права апелянта на фірмове найменування згідно ст. 8 Паризької конвенції з охорони промислової власності.

2. Промисловий зразок суперечить суспільним інтересам (п. 1 ст. 5 Закону).

3. Промисловий зразок не відповідає умові патентоспроможності «новизна» (пп.. 1. 2 ст. 5 Закону).

Власник патенту – фізична особа – громадянин України вважав вимоги Апелянта про визнання недійсним патенту на промисловий зразок необґрунтованими та такими, що суперечить чинному законодавству України.

Апеляційна палата вирішила відмовити у задоволенні апеляції. Патент України було залишено чинним.

Оцінюючи перший аргумент Апелянта Апеляційна палата зазначила, зокрема, що відповідно до ст. 8 Паризької конвенції фірмове найменування охороняється у всіх країнах Союзу без обов’язкової реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Охорона надається в разі недобросовісних дій третіх осіб, які полягають у використанні того ж фірмового найменування або схожого найменування через те, що їх можна сплутати.

Але відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» такої підстави для відмови у державній реєстрації промислового зразку як тотожність чи схожість його з фірмовим найменуванням, що належить іншим особам не передбачено.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.