Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть чи зберіглась можливість їх усунення.Завдання №6

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель “Пристрій для демонтажу шин” і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою.

Оскільки досягти домовленності не вдалося, власники патенту звернулись за консультацією до юриста.

Яке роз”яснення їм повинно бути надане?

Які способи передачі патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство?

Чи може бути корисна модель одночасно запатентованою як винахід?

Завдання №7

Спиридонов подав до Держпатенту заявку на видачу патенту на “Автоматичну поточну лінію”. Держпатент відмовив Спиридонову у видачі патенту з них підстав, що два роки назад був виданий патент у Франції на аналогічний винахід.

Оспорюючи рішення Спиридонов вказав, що Французький патент охороняє принципово інше технічне рішення. У ньому описана автоматична поточна лінія для обробки шиферу, а не кровельного заліза, як в його заявці. На свою скаргу Спиридонов отримав відповідь, що рішення експерта правильна і є остаточним.

У якому порядку та в які терміни розглядається заявка на видачу патенту? Чи правомірне рішення про відмову у видачі патенту? Хто виносить рішення по спорам про новизну винаходу?

 

Завдання №8

При розгляді заявки на “Вогнестійке покриття” експертиза встановила, що сутність передбачуваного винаходу полягає у застосуванні звукоізолюючої мастіки як вогнестійкого покриття. Заявнику було відмовлено у видачі патенту на підставі популярності складу звукоізолюючої мастіки, яка використовується у будівництві. Крім того, експертиза вказала, що виявлена заявником властивість вогнестійкості мастіки є наслідком наявності в її складі таких вогнестійких компонентів, як кварцовий пісок, корунд, тальк і ін. Не погоджуючись з експертизою, заявник вбачав новизну своєї пропозиції у використанні відомого складу, що застосовуватиметься для покриття вібруючих поверхонь з метою зниження шуму як вогнестійке покриття.

Які види винаходів передбачає чинне законодавство? Що таке “винахід на застосування”? Чи обґрунтоване рішення про відмову у видачі патенту? Як заявник може захистити свої права?

Завдання №9

У Держпатент було подано заявку на телескопічний триконтурний котел. У видачі патенту за заявкою було відмовлено за мотивами відсутності новизни пропозиції. При цьому експерт посилався на книгу Петренка “Експлуатація котельних малої потужності”, яка була видана до подачі заявки, а також на заявку іншого автора, яка була подана раніше. Розглянувши протест заявника на рішення про відмову у видачі патенту, експертиза установила, що у книзі Петренка описується не телескопічний, а локомобільний котел. У заявці іншого автора, яка була подана раніше, також описувалася конструкція локомобільного котла. Поряд з тим експертиза прийшла до висновку, що запропонований котел має дуже складну конструкцію та не може бути використаний у промисловості.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.