Здавалка
Главная | Обратная связь

Вирішіть справу. Чи правомірна відмова Держдепартаменту? Які права на географічне зазначення товару передбачені законодавством? 

 

Завдання №18

ТОВ «Ефект» звернулося з позовом до суду про скасування державної реєстрації знаку для товарів «Ефект», права на який належать Приватному підприємству «Меркс», зобов’язання знищити усі зображання знаку на виготовлених товарах і відшкодування збитків від недобросовісної конкуренції.

У судовому засіданні було встановлено, що ТОВ “Ефект” було зареєстроване Московською районною державною адміністрацією м. Києва 13.11.1998 р.; установчими документами товариства передбачено здійснення діяльності у сфері реалізації електротеплових побутових приладів, освітлювального обладнання, ізольованого проводу і кабелю. У 2000 р. Подільська районна державна адміністрація у м. Києві зареєструвала ПП “Меркс”, яке здійснює діяльність по виробництву та реалізації електрообладнання, трансформаторів і генераторів електричного струму. Того ж року ПП “Меркс” подало заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на реєстрацію знака для товарів і послуг “Ефект” для товарів класу 17 МКТП (освітлювальне обладнання, ізольований провід і кабель). У липні 2001 р. Державним департаментом було видане свідоцтво №17338 на знак для товарі і послуг “Ефект”.

На думку Позивача свідоцтво є недійсним, воно стосується товарного знаку словесне позначення якого тотожне комерційному (фірмовому) найменування товариства, право на яке виникло раніше подання заявки на товарний знак. Дії ПП “Меркс” є порушенням виключного права на фірмове найменування, ними завдані істотні збитки ТОВ “Ефект” у вигляді неотримання очікуваного прибутку.

ПП “Меркс” вказує, що товарний знак і комерційне (фірмове) найменування є різними об’єктами інтелектуальної власності щодо яких законодавством встановлені різні режими правової охорони, його комерційне найменування не є тотожним чи схожим на фірмове найменування Позивача, тому факт порушення у діях ПП відсутній.

Чи правомірні дії ПП “Меркс”? Які особливості правової охорони знаків знаків для товарів і послуг (торговельних марок) і комерційних (фірмових) найменувань передбачені законодавством? Вирішіть справу.

Завдання №19

Білоцерківською районною державною адміністрацією 1997 р було зареєстроване ТОВ “Амур”, яке здійснює діяльність у видавничо-поліграфічній сфері. У 2000 р. представники ТОВ дізналися, що у 1999 р. Бердянською районною державною адміністрацією було зареєстроване АТ “Амур –Плюс”, яке функціонує у галузі видавничої справи, виробництва і реалізації поліграфічної продукції і відтворення друкованих матеріалів.

ТОВ “Амур” надіслало АТ “Амур-Плюс” листа, в якому вказало, що комерційне (фірмове) найменування АТ є подібним до найменування ТОВ; оскільки воно не надавало дозволу на використання свого найменування будь-яким суб’єктам, то використання такого позначення є порушенням виключного права на комерційне найменування і проявом недобросовісної конкуренції з боку АТ “Амур-Плюс”. У зв’язку з цим воно пропонує акціонерному товариству змінити своє найменування у місячний термін.

У листі - відповіді АТ “Амур-Плюс” відмовилось виконати вимоги ТОВ, обґрунтовуючи це тим, що на момент створення товариства його засновники не знали про існування юридичної особи з схожим найменуванням, АТ функціонує у іншому регіоні, тому його діяльність не є порушенням законодавства у сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

Через місяць після отримання відповіді ТОВ “Амур” звернулося до суду з позовом про визнання незаконними використання комерційного (фірмового) найменування, примусову зміну найменування і відшкодування заподіяних збитків.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.