Здавалка
Главная | Обратная связь

Які умови патентоздатності винаходу? Чи має заявлений винахід новизну? Чи правомірна відмова у видачі патенту і якщо так, то за якими мотивами?Завдання №10

Крамаренку було відмовлено у видачі патенту на "Ремінну передачу" з посиланням на патент ФРН від 2000р. Заперечуючи проти доводів експертизи, Крамаренко вказав, що рішення, яке було протиставлене, принципово відрізняється від його винаходу. Через 14 місяців у Держпатент звернувся Крилов з вимогою визнати недійсний виданий патент, посилаючись на наявність патенту США від 2002р. на аналогічний пристрій. Під час аналізу зазначеного джерела було виявлено цілий ряд відмінностей винаходу Крамаренка від винаходу, що охороняється патентом США.

Які джерела можуть протиставлятися заявці на винахід? Як встановлюється пріоритет винаходу? Чи повинна бути задоволена вимога про визнання недійсним виданого патенту?

 

Завдання №11

Громадянин Іващенко, який працює у науково-дослідному відділі АТ “Символ” прочитав в одному з наукових журналів статтю, в якій описувалась нова технологія плавки металів у доменних печах при надвисоких температурах. Після доопрацювання технології Іващенко подав заяву до керівника науково-дослідного відділу товариства про визнання нового економного способу плавки титану раціоналізаторською пропозицією. За результатом її розгляду пропозицію було відхилено на підставі, що Іващенко є працівником науково-дослідного відділу товариства, а розробка рішень по покращенню діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці і зменшення затрат виробництва входить до обов’язків зазначеного структурного підрозділу.

Через півроку Іващенко дізнався, що описаний ним у заявці спосіб покращення плавки почав використовуватись у виробництві. Вважаючи, що АТ “Символ” були порушені його права як раціоналізатора, він звільнився з підприємства і подав позов до суду.

Чи може бути гр. Іващенко визнаний раціоналізатором і у якому порядку? Які права має автор раціоналізаторської пропозиції? Вирішіть справу.

 

Завдання №12

Приватне підприємство “Агрохімінвест” у червні 1999 р. подало заявку до Державного департаменту інтелектуальної власності на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг “Ефаль” за класами 42, 05 Міжнародної класифікації товарів і послуг (мінеральні добрива, повітряне і поверхневе розкидання добрив і с/г хімікатів). У вересні 2001р. Держдепартамент видав підприємству свідоцтво на знак для товарів і послуг “Ефаль”.

У травні 2001 р. ТОВ “Абісаль” продало ПП “Дайм” товар у кількості 330 кг. під найменуванням “Ефаль” на загальну суму 16 400 грн., яке у липні 2001 р. відпустило ТОВ “Перемога” частину товару у кількості 200 кг. на загальну суму 11 800 грн.

ПП “Агрохімінвест” вважає, що такими діями було порушено його виключні права на товарний знак. Воно звернулося з позовом до суду про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг ТОВ “Абісаль” і ПП “Дайм”, заборону його використання і відшкодування упущеної вигоди у розмірі 16400 грн. і 11800 грн.

ТОВ “Абісаль” і ПП “Дайм заперечують проти позовних вимог на підставі, що на момент укладання договорів ПП “Агрохімінвест” не було видано свідоцтво на товарний знак, тому воно не мало виключного права на використання позначення “Ефаль” у своїй діяльності.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.