Здавалка
Главная | Обратная связь

III. Всеукраїнський конкурс учнівських робіт з прав людиниНа відміну від попередніх, цей конкурс проводиться не Міністерством освіти України, а Міжнародним товариством прав людини за участю ще ряду недержавних організацій, які надають експертну та фінансову допомогу. Конкурс також користується гримкою Комітету Верховної Ради України з питань науки та народної освіти.

Завдання для учасників щорічно визначаються оргкомітетом конкурсу і оголошується через засоби масової інформації та шляхом розсилання відповідних інформаційних повідомлень різним профільним організаціям та потенційним учасникам конкурсу.

Оскільки вчителі ще мало знайомі з цим конкурсом (у час написання цієї книги він водиться лише утретє) наводимо окремі витяги з положення про Всеукраїнський конкурс учнівських робіт з прав людини.

2. Метою проведення Конкурсу є залучення учнівської молоді України до участі в конкурсі творів-есе та виявлення ставлення молоді до різноманітних проблем в галузі прав людини.

4. 1. Робота повинна:

— відповідати темі Конкурсу та бути написаною у формі твору-роздуму (ессе)

— базуватися на знанні основних міжнародних угод з прав людини;

— вміщувати оригінальне висвітлення запропонованих тем.

4.2. Робота має бути:

— авторською;

— обсягом до 8000 друкованих знаків;

— надрукована, набрана на комп'ютері або написана зрозумілим розбірливим по­черком;

— написана рідною мовою, мовою навчання, або за бажанням англійською мовою;

— надіслана до Оргкомітету у визначений термін поштою, факсом або електрон­ною поштою.

5. Учасником Конкурсу визначається будь-яка особа, яка

— є учнем 9-11 класу загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею або студентом ко­леджу України;

— має вік від 14 до 17 років;

— дотрималась строків подання роботи на тему, визначену Конкурсом;

— надіслала до Оргкомітету роботу на відповідну тему.

11. Журі Конкурсу створюється Оргкомітетом з числа відомих в Україні фахівців з правозахисної та правопросвітницької діяльності для визначення переможців та при­зерів Конкурсу. Рішення Журі та Оргкомітету є остаточним та не підлягає перегляду.

13. Заохочення та винагороди:

— 20 учасників Конкурсу, роботи яких визнані найкращими, отримають Дипломи та цінні подарунки;

— три перших призери Конкурсу нагороджуються поїздкою до Страсбурга із відвіданням установ Ради Європи.

З огляду на результати попередніх конкурсів радимо звернути увагу на таке: Найбільшою проблемою для конкурсантів виявляється дотримання саме форми роботи-есе, тобто дуже в невеличкій за обсягом роботі виказати самостійність та оригінальність думок щодо заданої теми. (Есе — це невеликий твір вільної композиції який трактує окрему тему і передає пов'язані з нею індивідуальні враження і міркуван­ня (часто у вишуканій формі). Необхідно звернути увагу, що есе відрізняється особи­стим ставленням до теми на відміну від огляду, реферату або компілятивної роботи.)

Водночас необхідно уникати надмірної оригінальності за рахунок відсутності аргументованості і логічності викладення думок автора. Бажано також у роботі не стільки виказувати формальну демонстрацію юридичних знань (перелік дат, документів, актів скільки демонстрацію розуміння правозахисного духу цих документів. Загальна еру­диція автора також не має демонструватись відокремлено від задуму, побудови та кон­цепції роботи. Окрім того, робота повинна бути естетична, художня і грамотна.

(Наводимо також основи методики оцінювання робіт конкурсантів, що були розроблені П. М. Рабіновичем, головою журі Конкурсу).

Предметом оцінювання має стати «людомірна» правосвідомість конкурсанта, ш: розглядається крізь призму всіх трьох основних її елементів (ясна річ, тією мірою, якою вони проявились, «об'єктувались» у конкурсному творі-есе), а саме:

— інформативного елемента, тобто знань прав людини та нормативних джерел - як міжнародних, так і національних, у яких вони відображені, а також поінформова­ності щодо стану реальної здійсненності, захищеності прав людини в Україні;

— аксіологічного елемента, тобто особистого ставлення конкурсанта до тих ч; інших прав людини, а ще більше — до ситуації, яка нині складається з ними в Україні Саме таке ставлення мало б бути повно й чітко, найбільш рельєфно відображене у творі- есе;

— регулятивного («поведінкового» елемента, тобто готовності, «настрою» брат-особисту активну участь у поліпшенні стану прав людини, в їх охороні та захисті.

Продовж попередніх конкурсів журі, насамперед, перевіряло, чи відповідає робота визначеній темі і формі твору-есе, а згодом оцінювала твори за такими формалізовани­ми критеріями: самостійність думок автора (до 5 балів), оригінальність думок автора (до 4 балів), юридична ерудиція автора (до 6 балів), загальна ерудиція автора у питання філософії, історії політики та літератури (до 5 балів), художність твору (до 3 балів послідовність викладення міркувань (до 4 балів), грамотність (до 3 балів).

Для тих, хто зацікавився цим конкурсом, радимо звернутися за більш детально»: інформацією до Української секції Міжнародного товариства прав людини (офіс МТП .-УС, майдан Лесі Українки, 1, 252196, м. Київ).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.