Здавалка
Главная | Обратная связь

Похибки непрямих вимірювань.Як бути, якщо х визначається не прямим вимірюванням, а непрямим, тобто за наслідками вимірювань інших величин у і z? Хай х є деякою функцією у і z, тобто

.

Тоді якнайкраще значення при оцінці х рівне

,

де і середні арифметичні значення. Як же знайти, якщо відомі і ? Оскільки самі величини у і z знаходяться шляхом прямих вимірювань, то їх похибки і можна оцінити по формулах для прямих вимірювань.

Помітимо, перш за все, що . Отже, простою оцінкою для є різниця

тобто помилка непрямого вимірювання знаходиться через помилки прямих вимірювань за правилом диференціювання. Часто цієї оцінки виявляється досить.

Точнішим є наступний вираз:

де і – частинні похідні по у і z, узяті при значеннях, , .

Часто зручно виражати точність, з якою знайдено х, через відносну похибка . За визначенням

,

де – розраховують через і .

Помітимо, що, виходячи з визначення відносної похибки результат вимірювань величини х, можна записати у вигляді

, оскільки

Розглянемо практично важливий випадок, коли х є степеневою функцією у і z:

,

(m і n можуть бути цілими або дробовими, більше або менше нуля).

Відносна похибка рівна

Звідси випливає важливий висновок: при вимірюваннях необхідно найточніше визначити значення величини, що входить в розрахункову формулу з найбільшим по модулю показником ступеня.

Приведемо прості випадки розрахунку граничних похибок результату непрямого вимірювання величини Y.

1. Нехай Y = А + B, а граничні абсолютні похибки прямого вимірювання величин А і B відповідно рівні DA і ΔΒ (це або похибки вимірювальної апаратури, або результат розрахунку).

Тоді

DY = (А±DА) + (В±DВ).

Очевидно, найбільш невигідний випадок той, коли DA і ΔΒ будуть однакові по знаку, наприклад +ΔА і +ΔΒ, тоді гранична абсолютна похибка результату дорівнює ±ΔY= DAΒ, а гранична відносна похибка

2. Нехай Y = АВ, тоді

Y ± ΔY = (А ± DA) (Y ± ΔΒ) = АВ± АDВ ±BΔA+DА×DB

Вважаючи DA×ΔΒ << 1, нехтуємо малим доданком. Одержуємо

3. Нехай Y = An. Тоді

Гранична відносна похибка рівна

а гранична абсолютна похибка

.

4. Нехай . Тоді

.

  Таблиця 3 Відносна похибка функції
Вид функції Гранична відносна похибка

Покладемо, що мала. В цьому випадку . Отже,

,

і тоді

.

В таблиці 3 наведено формули розрахунку відносних граничних похибок фізичних величин, що виражені найбільш поширеними функціями.

Якщо в розрахункові формули входять константи, наприклад число π, фізичні постійні, табличні дані, то вони беруться з такою точністю, щоб число значущих цифр в них було на одиницю більше, ніж число значущих цифр в значеннях вимірюваних величин. Тоді константи практично не вносять похибок в результат вимірювань.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.