Здавалка
Главная | Обратная связь

Історичні умови виникнення та розвитку страхування. Організаційні форми (способи) формування страхового фондуСтрахування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Початковий зміст цього поняття пов’язаний зі словом “страх ”. У власників майна виникала боязнь (страх) за можливість повної втрати чи знищення майна у зв’язку зі природними стихійними лихами, пожежами, крадіжками та іншими непередбаченими небезпеками, що супроводжують людське життя.

Власник майна не знав настане або ні у його господарстві той чи інший небезпечний випадок, а якщо він відбудеться, то які будуть наслідки. Тому саме ризиковий характер життєдіяльності є головною причиною хвилювань кожного власника за збереження майна та своє майбутнє благополуччя. Випадковий характер настання надзвичайних подій та нерівномірність нанесення збитку змушувало людство шукати шляхи послаблення їх негативного впливу на життя. Людям завжди було притаманне прагнення мати надійний захист від небезпек.

Таким чином виникла ідея відшкодування отриманих у разі негативних випадків матеріальних збитків шляхом солідарного його розподілу між зацікавленими власниками майна. Так як кількість господарств, зацікавлених у страховому захисті, завжди буває більшою за кількість тих, що постраждали від різних небезпек та яким треба матеріальна допомога, то така солідарна розкладка збитку між ними значно згладжує наслідки стихійних та інших випадків, і чим більша кількість господарств бере участь у розкладі збитку, тим менша частка коштів припадає на одного учасника. Так виникло страхування, основна суть якого полягає у солідарному замкнутому розподілі збитків між усіма учасниками.

Страхування у своєму розвитку пройшло довгий та складний шлях. Як показує історія, практика страхового захисту накопичила великий опит та виробила основні способи (форми) створення страхового фонду. Життєвий досвід, що ґрунтується на багаторічних спостереженнях, дозволяє назвати три основні форми (способи) формування страхового фонду:

► самострахування (самостійна);

► централізований страховий (резервний) фонд;

► страхування (фонд страховиків, страхова форма).

Початкової формою створення страхового фонду був фонд самострахування (самостійна форма). Фонд самострахування передбачає, що кожний окремий власник майна шляхом відрахувань у спеціальний фонд накопичує у себе необхідні матеріальні засобі й фінансові ресурси та використовує їх у разі настання негативних подій.

С початку фонд самострахування створювався тільки у натуральному вираженні, а потім став формуватися також у грошової форми. Перевага створення страхового фонду у формі самострахування полягає у тому, що власник даного фонду є його також його розпорядником, тобто йому не треба ніякого дозволу з якої-набудь сторони про використання засобів з фонду самострахування. Він сам встановлює порядок використання коштів з фонду. Однак самострахування при всій свої привабливості має ряд недоліків, у першу чергу це то що у випадку катастрофічних збитків може не вистачити коштів для їх покриття у повному обсязі , що у підсумку приведе до неможливості ліквідувати наслідки подій. Тому на сьогоднішній день дана форма дуже рідко використовується для забезпечення страхового захисту.

Централізований страховий (резервний) фонд створюється за рахунок державних ресурсів, які резервуються у централізованому порядку. Даний фонд створюється у натуральному та грошовому вираженні. У натуральної формі даний фонд представляє собою постійно поновлення запасів палива, продуктів харчування, сировини та ін. на рівні держави. У грошовому вираженні даний фонд формується щорічно під час складання та затвердження Державного бюджету.

Централізований страховий (резервний) фонд у нашій країні знаходиться у розпорядженні Уряду. Саме Уряд вирішує коли, кому саме та у якому обсязі необхідно проводити виплати. Кошти даного фонду, як правило, використовуються на відшкодування катастрофічних збитків.

Іншої формою, яка у сучасних економічних умовах грає велику роль та являється найбільш актуальною, є страхування (фонд страховиків, страхова форма). Даний фонд формується у грошовому вираженні за рахунок відчислень юридичними та фізичними особами (страхувальниками) страхових платежів (внесків) на рахунок спеціалізованих організацій (страховиків). Кошти даного фонду використовуються на відшкодування страхувальникам збитків, які вони понесли у разі страхових подій. Більш детально зупинимося на порядку формування фонду страховиків.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.