Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичне забезпеченняНавчально-методичне забезпечення дисципліни „Правознавство” включає: опорні конспекти лекцій викладача; підручники і навчальні посібники; нормативно-правові акти; комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни: робоча програма навчальної дисципліни; інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять та написанню рефератів; щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до рубіжного та підсумкового контролю та заліку; перелік питань що виносяться на рубіжний контроль та до заліку; список рекомендованої літератури.

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.: Відомості Верховної Ради Української РСР – 1971. –Додаток до № 50. –Ст.375.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – Додаток до №51. –Ст.1122

4. Закон України “Про Президента України” від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №33. – Ст.446.

5. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – Ст.793.

6. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №4. – Ст.21.

7. Закон України “Про службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. – Ст.382.

8. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. – Ст.62.

9. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст.361.

10. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №39. – Ст.383.

11. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. – Ст.50.

12. Закон України “Про державну податкову службу в України” від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №15. – Ст.84.

13. Закон України “Про Конституційний суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. – Ст.272.

14. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №2. – Ст.4.

15. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170.

16. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 22 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №20. – Ст.99.

17. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34. – Ст.227.

18. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №20-21. – Ст.190.

19. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №4. – Ст.65.

20. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №25-26. – Ст.131.

21. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №21-22. – Ст.135.

22. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №27-28. – Ст.180.

23. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -2003. -№40-44. –Ст.356.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.