Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік питань, що виносяться на першийРубіжний контроль

 1. Поняття та види соціальних норм. Норми права і норми моралі.
 2. Поняття права. Об’єктивне та суб’єктивне право.
 3. Основні ознаки та функції права.
 4. Поняття та основні джерела (форми) права.
 5. Види нормативно-правових актів.
 6. Поняття та види законів.
 7. Поняття та види підзаконних актів.
 8. Поняття та елементи системи права. Галузь права. Підгалузь права. Інститут права.
 9. Поняття та структура системи законодавства.
 10. Поняття та структура норми права. Гіпотеза. Диспозиція. Санкція.
 11. Поняття та структура правових відносин.
 12. Суб’єкти правових відносин. Правоздатність. Дієздатність.
 13. Поняття та види об’єктів правових відносин.
 14. Зміст правових відносин.
 15. Поняття та види юридичних фактів.
 16. Поняття, структура та види правосвідомості.
 17. Поняття та структура правової культури.
 18. Поняття та види правомірної поведінки.
 19. Поняття та ознаки правопорушення.
 20. Поняття злочину.
 21. Поняття та види проступку.
 22. Поняття та елементи складу правопорушення.
 23. Об’єкт та об’єктивна сторона правопорушення.
 24. Суб’єкт та суб’єктивна сторона правопорушення.
 25. Поняття та види юридичної відповідальності.
 26. Кримінальна відповідальність.
 27. Адміністративна відповідальність.
 28. Цивільна відповідальність.
 29. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.
 30. Цілі та ознаки юридичної відповідальності.
 31. Джерела конституційного права України.
 32. Поняття та основні принципи конституційного ладу України.
 33. Поняття „людина”, „особа”, „громадянин”.
 34. Поняття та принципи громадянства України.
 35. Порядок набуття та припинення громадянства України.
 36. Громадянські (особисті) права і свободи людини і громадянина в Україні.
 37. Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні.
 38. Економічні права людини і громадянина в Україні.
 39. Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні.
 40. Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні.
 41. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україн
 42. Поняття, ознаки та функції державної влади в Україні.
 43. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні.
 44. Конституційні принципи організації та діяльності державної влади в Україні.
 45. Основні функції та повноваження Верховної Ради України.
 46. Поняття та стадії законодавчого процесу.
 47. Інститут глави держави. Основні повноваження Президента України.
 48. Поняття та система виконавчої влади України.
 49. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України.
 50. Характеристика центральних органів виконавчої влади.
 51. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади.
 52. Поняття та принципи місцевого самоврядування в Україні.
 53. Порядок формування та організація роботи органів місцевого самоврядування в Україні.
 54. Характеристика судової влади в Україні.
 55. Поняття, ознаки та принципи здійснення правосуддя.
 56. Характеристика судової системи України.
 57. Характеристика системи судів загальної юрисдикції.
 58. Правовий статус суддів в Україні та порядок їх призначення на посаду.
 59. Склад та порядок формування Конституційного Суду України.
 60. Повноваження Конституційного Суду України.
 61. Форми звернення до Конституційного Суду України.
 62. Поняття та система правоохоронних органів України.
 63. Поняття, система та функції органів прокуратури України
 64. Поняття, система та структура органів внутрішніх справ України.
 65. Поняття, завдання та основні структурні підрозділи міліції України.
 66. Поняття та основні завдання Служби безпеки України.
 67. Система та повноваження органів державної податкової служби України.
 68. Порядок призначення та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 69. Характеристика системи органів юстиції України.
 70. Поняття та основні види діяльності адвокатури України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.