Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми рефератів для презентації на семінарі 

1. Конституція України – Основний Закон держави.

2. Конституційно-правовий статус громадянина України.

3. Єдність та відмінність понять „людина”, „особа”, „громадянин”.

 1. Конституційний розподіл державної влади в Україні та межі їх повноважень.
 2. Основні повноваження Верховної Ради України.
 3. Законодавчий процес – найважливіша функція парламенту.
 4. Повноваження Президента України.
 5. Виконавча влада в Україні.
 6. Система місцевого самоврядування в Україні та її принципи.
 7. Принципи здійснення правосуддя в Україні.
 8. Система судів загальної юрисдикції.
 9. Правовий статус суддів України.
 10. Статус Конституційного Суду України, його склад та повноваження.
 11. Суб’єкти права та форми звернення до Конституційного Суду України.

15. Система правоохоронних органів України.

16. Основні завдання та функції прокуратури України. Акти прокурорського реагування.

17. Міліція – основна служба органів внутрішніх справ України.

18. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

19. Адвокатура України.

 

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Назвати та охарактеризувати принципи на яких ґрунтується чинне законодавство України про громадянство.

Завдання 2. Скласти список документів, які підтверджують громадянство України.

Завдання 3. Скласти схему набуття громадянства України.

Завдання 4. Використовуючи Конституцію України розкрити гілки державної влади.

Завдання 5. Скласти схему системи органів виконавчої влади в Україні.

Завдання 6. Скласти схему системи місцевого самоврядування в Україні.

Завдання 7. Назвати та охарактеризувати ознаки та принципи правосуддя в Україні.

Завдання 8. Скласти схему судів загальної юрисдикції.

Завдання 9. Назвати основні права Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Завдання 10. Назвати основні види адвокатської діяльності.

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягає єдність та відмінність понять „людина” та „громадянин”?

2. Який порядок набуття та припинення громадянства України?

3. Назвіть умови вступу до громадянства України.

4. У яких випадках громадянство України втрачається?

5. Які особисті права і свободи людини і громадянина Ви знаєте?

6. Які Ви знаєте функції Верховної Ради України?

7. Які Ви знаєте найважливіші повноваження Президента України?

8. Що означає термін „імпічмент”?

9. Які основні функції виконує виконавча влада в державі?

10. Які Ви знаєте місцеві органи виконавчої влади?

11. Яка роль органів місцевого самоврядування у системі „держава - суспільство”?

12. Які Ви знаєте органи самоорганізації населення?

13. Дайте визначення поняттю „правосуддя” та охарактеризуйте принципи здійснення правосуддя в Україні.

14. Назвіть систему судів загальної юрисдикції?

15. Які існують вимоги до кандидатів на суддівські посади?

16. Як здійснюється обрання та призначення суддів на посаду в Україні?

17. Охарактеризуйте статус Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції.

18. Яка процедура формування Конституційного Суду України?

19. Які Ви знаєте форми звернення до Конституційного Суду України?

20. Дайте визначення правоохоронних органів України.

21. Як здійснюється правоохоронна діяльність в Україні?

22. Які завдання покладаються на правоохоронні органи України?

23. На яких принципах будується діяльність прокуратури України?

24. Які права надаються міліції?

25. Які Ви знаєте форми реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на факти порушення прав і свобод людини і громадянина?

26. Назвіть основні напрями діяльності органів юстиції України.

27. Назвіть види адвокатської діяльності в Україні?

 

Література:1,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,18,19,22,26,33,34,36,38,39,40,

44,48,49,50,52,53,58,61,65.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.