Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5. Основи трудового права УкраїниПоняття трудового права України. Поняття та структура трудових правовідносин. Джерела трудового права. Кодекс законів про працю України.

Поняття колективного договору. Поняття колективної угоди. Зміст колективного договору. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Види трудових договорів. Форми трудового договору. Трудова книжка. Контракт. Порядок укладення контракту. Зміст контракту. Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Робочий час. Поняття робочого часу. Види робочого часу. Час відпочинку. Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Поняття щорічної відпустки та її види. Додаткові відпустки.

Поняття трудової дисципліни. Правові методи впливу на працівника. Дисциплінарна відповідальність. Поняття дисциплінарного проступку. Поняття та види дисциплінарного стягнення. Поняття та види матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

Індивідуальні і колективні трудові спори. Поняття індивідувальних трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Комісія з трудових спорів.

 

 

Питання, які виносяться на семінарське заняття

 

1. Загальна характеристика трудового права України.

2. Колективний і трудовий договори.

3. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

4. Трудова дисципліна. Індивідуальні і колективні трудові спори.

 

Теми рефератів для презентації на семінарі

 

1. Суб’єкти трудового права України.

2. Колективний договір та колективна угода.

3. Поняття, сторони, зміст і види трудового договору.

4. Контракт – особлива форма трудового договору.

5. Порядок прийняття на роботу.

6. Підстави розірвання трудового договору.

7. Робочий час за трудовим правом.

8. Поняття часу відпочинку та його види.

9. Трудова дисципліна як різновид дисципліни.

  1. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом.
  2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

Завдання для самостійної роботи

 

Завдання 1. Скласти схему трудових прав громадян.

Завдання 2. Назвати зміст контракту і чим він відрізняється від звичайного трудового договору.

Завдання 3. Назвати та охарактеризувати підстави припинення

трудового договору.

Завдання 4.Скласти схеми видів робочого часу та часу відпочинку.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Дайте загальну характеристику джерел трудового права України.

2. Що таке „колективний договір”?

3. Хто може виступати сторонами трудового договору?

4. Який порядок укладення трудового договору?

5. Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

6. Як оформляється прийняття працівника на роботу і які документи він надає при прийнятті на роботу?

7. Що таке „суміщення професій” та „сумісництво”?

8. Які є підстави розірвання трудового договору?

9. Яке значення має трудова книжка для працівника.

10. Що таке робочий час та яка його тривалість?

11. Які існують види відпочинку?

12. Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

13. Які види заохочень та дисциплінарної відповідальності Ви знаєте?

14. Що означає термін „правила внутрішнього трудового розпорядку”?

15. У чому полягає правова сутність матеріальної відповідальності сторін трудового договору?

16. Які види трудового спору Ви знаєте?

17. Які органи мають право розглядати індивідуальні трудові спори?

 

Література:1,2,9,14,17,31,33,34,36,40,41,44,48,49,50,52,53,54,59,60,65.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.