Здавалка
Главная | Обратная связь

ЧОЛОВІЧОГО ЖУРНАЛУ ДЛЯ ЖІНОКДруковані ЗМІ сьогодення користуються великим попитом серед населення країни. Особливо великий інтерес становлять журнали, бо на відміну від газет, вони не лише висвітлюють найважливіші новини за деякий період часу, а й містять розважальну та корисну для споживачів інформацію: історії життя знаменитостей, пізнавальні статті, велику кількість сторінок дозвілля, серед яких тести, гороскопи, цікаві рецепти. Також ці видання являються засобами впливу на громадську думку, нав’язуючи користувачам ті чи інші власні уподобання та переконання. До таких переконань можна віднести: моду та стиль, красиве, дороге життя, побут, кар’єру, корисне харчування і т.п. Основне завдання журнальних видань – подати „ легку ” інформацію для прочитання, яка б підкріплювалася красивими та якісними глянцевими фотографіями. Газети ж не мають такого широкого спектру новин, вони лише подають найголовніше необхідне, якого потребує читач. У чорно-білій гамі на їх сторінках висвітлюються: навантажуюча політика, фінанси, кримінал. Елементами оформлення служать неякісні фото, метою яких є не показати щось важливе, а лише підтвердити факт наявності новини.

Порівнюючи структуру та оформлення вище зазначених видань, однозначно стає зрозумілим, що журнальні видання в цьому аспекті посідають лідируючу позицію.

Журнал – це періодичне зброшуроване видання, вкрите обкладинкою, що виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації та фотографії [2, с. 23]. Дане визначення дає змогу зрозуміти, що наповнення цього друкованого видання може бути різноманітним та містити велику кількість елементів, що значно виділяють цей тип видання з-поміж інших, надають йому власної визначеності та індивідуальності.

У стандарті ДСТУ 3017–95 „ Видання. Основні види. Терміни та визначення ” наведено таку типологію журналу [1, с. 3] : громадсько-політичний, науковий, науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературно-художній, реферативний.

Однак слід зазначити, що питання типології друкованої преси ще не достатньо вивчене й потребує більш ретельних досліджень.

Сучасні журнали (якщо не брати до уваги наукові та технічні. – О. К. ) мають, в основному, інформаційний та розважальний характер. Якщо ж звернути увагу на попит даного типу друкованої продукції, то простежується така тенденція: жінки обирають глянець про красу і моду, корисне харчування і фітнес. Чоловіки ж на сторінках своїх улюблених періодичних видань шукають інформацію про риболовлю та полювання, автомобілі, політику. Це непогана закономірність, однак спектр таких журналів не складає широкого розмаїття, яке є необхідним у наш час, коли відбувається дуже багато цікавих подій, і писати автор може абсолютне про все, що стосується суспільства і навколишнього світу. Постає зацікавленість у появі нових, більш незвичних видів видань, які б привернули увагу читача та отримали широку популярність.

Чоловічий журнал для жінок є цікавою та неординарною ідеєю, яка акцентує увагу своєю незвичністю та новизною. Але для того, щоб це нове видання мало усі шанси потрапити в світ „з великої букви”та отримати популярність серед потоку іншої інформаційно-розважальної преси, необхідно зробити його досконалим, розуміючи під цією самою досконалістю поєднання вже усталеного оформлення та структурування журналу із новими тенденціями та внутрішніми компонентами.

Актуальністьстатті зумовлена тим, що в ній уперше висвітлюється поступова організація розробки структури нового виду видання, як наслідок : можлива поява нових вимог та компонентів періодичної преси, що не зустрічалися раніше.

Метою є визначення структури інформаційно-розважального чоловічого журналу для жінок.

Досягнення поставленої мети можливе завдяки виконанню наступних завдань:

· визначення основних компонентів, що є основою створення журналу;

· розробка структури інформаційно - розважального журналу.

Об’єктомстатті є чоловічий журнал для жінок інформаційно-розважального характеру.

Предметстановлять структурні елементи інформаційно-розважального журналу.

Методологічна база із зазначеного питання у видавничій галузі не є достатньо дослідженою. Саме тому у статті ми спиратимемося на основні теоретичні відомості про журнали загалом. Найбільшу увагу буде приділено праці Т. Мартинюка [3], у якій висвітлено аспекти довідково-пошукової частини журналів. Для аналізу оформлення даних видань скористаємося працями В. Шевченко [5], А. Мільчина та Л. Чельцової [4].

Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше в Україні йдеться про такий вид видання, як чоловічий журнал для жінок, а також розглядається його можлива структура.

Розглядаючи структуру вище згаданого видання, необхідно зазначити основні та найвідоміші його складові. До них відносимо: зміст, характер вміщуваного матеріалу, ілюстрації, а також усі необхідні для них вимоги та правила.

Зміст являє собою перелік усієї кількості рубрик із відповідним зазначенням сторінок. Стосовно форми змісту, то „ найбільшого поширення в журналах набула таблично-вивідна форма змісту: заголовки рубрик і статей у боковику й адресні посилання (номери сторінок) у прографці [3, с. 52]”. Однак не менш поширеною є форма так званого переліку – номери сторінок замість виносу у стовпці розміщують поряд або зовсім близько із заголовком. Така форма є дуже зручною, і на думку А. Мільчина та Л. Чельцової дозволяє швидко безпомилково обрати номер сторінки, бо адресні посилання дуже наближені до заголовків [4, с. 373]. Функціональність побудови змісту доволі проста, - поширеною є така послідовність розташування елементів: об’єкт – номер сторінки. Що стосується класифікації матеріалів у змісті, то вони будуються за різними принципами.

Вміщуваний матеріал може мати текстові, графічні елементи, а також їх поєднання (залежно від виду журналу). Для забезпечення графічної виразності текстового змісту „послуговуються засобами шрифтового (кегль, накреслення, насиченість шрифту, розрядка, написання „ всі великі ” та не шрифтового (колір, лінійки, рамки, плашки, тінь) виділення [3, с. 53]”. Стосовно викладу матеріалу, то кожне видання обирає власні „виграшні”новинита повідомлення, робить власні акценти, аби виділити власний журнал серед інших. Тому розробляти будь-які вимоги чи правила в цьому підпункті буде недоречно.

Необхідним елементом, який постійно супроводжує сторінки журналу, є ілюстративний матеріал. І це не дивно, бо саме ілюстрації виконують в ньому найбільшу кількість функцій: рекламну, інформаційну, довідково-пошукову [3, с. 53]. Що стосується саме вигляду ілюстрацій, то тут існує усім відома та необхідна вимога – зображення має бути високоякісним, яскравим, нести в собі емоційне забарвлення та доповнювати собою текст, до якого вона власне і відноситься. Якщо порівняти ілюстративний матеріал друкованої преси у вигляді журналів та газет, то неправильно буде говорити про їх однаковість та рівність, бо ілюстрації перших не являються лише доповненням тексту (як у випадку других), а співіснують з текстом як рівноправні частини. „ Зображення в журналі є не лише естетичною прикрасою й доповненням до тексту, вони наділені самостійними функціями: є документальним свідченням, що беззастережно підтверджує правдивість наведеної інформації” [5, с. 109]. Беручи до уваги розширену тематику сучасних періодичних видань, доречним є сказати про можливість вибору будь-яких ілюстрацій, головне, щоб вони гармоніювали з іншими компонентами та зі сторінкою в цілому. „ Гарна фотографія стає домінантою сторінки. Але при цьому важливою є композиція сторінки: всі тексти та інші зображальні та декоративні елементи групуються навколо фотографій-акцентів”[5, с. 111].

Визначивши основні теоретичні положення щодо структурування журналу в загальному вигляді, необхідно перейти до можливого конструювання нового виду видання – чоловічого для жінок.

Першою ланкою буде зміст, який за порадами дослідників, має будуватися у таблично-вивідній формі. Спочатку ми будемо зазначати об’єкт, потім – необхідну сторінку.

Якщо казати про виклад матеріалу, який будується на власних уподобаннях тих, хто працює над створенням журналу, то на перший план повинна виноситися головна інформація (номеру), далі йтиме не менш важлива, але менш актуальна інформація, елементи розважального характеру розміщуватимуться наприкінці номеру. Необхідно пам’ятати про те, що дане видання спрямоване на жінок, але при цьому наповнене чоловічою тематикою, тому характер матеріалу має бути новим, у ньому має простежуватися зв'язок „ чоловік – жінка ”.Однак ця ж інформація має бути простою для сприйняття, бо містить як інформаційний, так і розважальний блоки.

Ілюстративний матеріал майбутнього виду видання має чи не найголовніше значення для нього. Це можна обґрунтувати тим, що подання ілюстрацій повинне зацікавити і жінок, і чоловіків, тому займатиме немалу площу журнального простору. Як і в усіх інших друкованих матеріалах даного типу, ілюстративний матеріал має бути високоякісним та естетично привабливим. Головною функцією даного компоненту буде висвітлення новини за допомогою візуалізації.

Отже, можна дійти висновків, що структура чоловічого журналу для жінок інформаційно-розважального характеру не має окремих чітко визначених елементів, вимог та методів. Така позиція зумовлюється двома факторами: по – перше, кожен вид видання має власну „ політику ”, власні закономірності розташування та оформлення текстових та графічних елементів; по–друге, це видання, як вже не раз зазначалося, є абсолютно новим, тому його доля лежить в руках того, хто його створює, а це свідчить про велику кількість можливих варіантів розробки структури.

Загальні вимоги до журнальних видань зводяться до мінімуму, окреслюючись лише основними правилами подання текстової частини та візуального складника, тому можна сміливо додавати нові композиційно – графічні елементи. Усе нове акцентує на собі увагу в першу чергу. Наявність лише раніше невідомого виду періодики, що містить в собі поєднання інформаційного та розважального жанрів, вже дає змогу виявити нові тенденції у видавничій галузі.

Перспектива майбутнього дослідження полягає в тому, що дане питання досі не досліджувалося, тому має велику кількість прихованої, досі не розповсюдженої інформації, яка буде корисною для людей, що мають пряме відношення до галузі видавничої справи. До того ж, сучасний ринок друкованої продукції не стоїть на місці, тому поява нового видання буде вдалою, а для цього необхідно створити належну теоретичну базу, опираючись на яку, новий журнал матиме популярність та цікавитиме читачів.

Література

1. Буран В. Я. , Медведєва В. М. , Ковальчук Г. І. , Сенченко М. І.Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К. : Аратта, 2003. – 160 с. 2. ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.96. 3. Мартинюк Т. Довідково – пошукова частина журналів: функціональний та естетичний аспекти / Т. Мартинюк . – К. : Друкарство, 2005. – № 1 – с. 52-56. 4. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: Редакционно-изд. оформление издания / А.Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 5. Шевченко В. Е. Особливості зображального ряду журналу [Текст ] / В. Е. Шевченко // Наукові записки інституту журналістики. – 2011. – Т. 44. – С. 109-114.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.