Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 4. Характеристика економічного потенціалуМета:Дослідити показники розвитку галузей господарства.

Завдання 2. Використовуючи таблицю 4 «Основні показники со­ціально-економічного розвитку України у 2009 році», виконати письмовий аналіз динаміки зазначених показників, порівнявши з відповідними показниками поточного року. Зробити висновки.

Таблиця 4

Основні показники соціально-економічного
розвитку України у 2009 р.

Показники Фактично за 2009 р. Темпи зростання, %
2009 р. до 2008 р. довідково: 2008 р. до 2007 р.
Валовий внутрішній продукт, млн. грн. 84,12 106,22
Обсяг реалізованої промисло- вої продукції (робіт, послуг), млн. грн. 591965,4
Індекс промислового вироб- ництва 78,1 96,9
Обсяг продукції сільського господарства, млн. грн. 100,1 117,1
Виробництво продукції тва- ринництва
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис. т 2728,4 100,2 98,3
молоко, тис. т 11603,6 98,7 95,9
яйця, млн. шт. 15856,8 106,0 106,4
Обсяг продукції будівництва, млн. грн. 37886,8 51,8 84,2
Вантажооборот, млрд. ткм 380,0 77,5 99,4
Пасажирооборот, млрд. пас. км 130,1 88,5 104,3
Експорт товарів, млн. дол. США 35602,9 56,6 141,4
Імпорт товарів, млн. дол. США 40417,9 50,1 149,4
Сальдо (+, –)3, млн. дол. США –4815,0
Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 442793,2 83,4 118,1
Доходи населення      
номінальні1, млн. грн. 103,2 135,5
реальний наявний, % 90,1 107,8
Витрати населення, млн. грн. 100,4 139,1

Продовж. табл. 4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника
номінальна, грн. 105,5 133,7
реальна, % 90,8 106,3
Заборгованість із виплати заробітної плати – всього, млн. грн. 1473,3 177,8
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 531,6

Методичні рекомендації

Для виконання завдання необхідно використати матеріали офіційного сайту Державного комітету статистики України //www.ukrstat.gov.ua. Доповнити таблицю 4 статистичними даними поточного року. Провести розрахунки, визначивши темпи зростання (скорочення) зазначених показників порівняно з 2009 роком.

Завдання 3.За даними таблиць 4, 5 провести порівняльний аналіз обсягів виробництва та посівних площ основних сільськогосподарських культур за період 1990–2009 р. Зробити письмові висновки.

Таблиця 5

Посівні площі основних сільськогосподарських культур
у 1990-2009 р.*

Роки Посівні площі основних сільськогосподарських культур, тис. га
зернові та зернобобові культури цукрові буряки (фабричні) соняшник картопля овочі з відкритого ґрунту кормові культури

Продовж. табл. 5

*За даними Державного комітету статистики.

Таблиця 6

Виробництво основних
сільськогосподарських культур, тис. т.*

Роки Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис. т
зернові та зернобобові культури (у вазі після доробки) цукрові буряки (фабричні) насіння соняшнику (у вазі після доробки) картопля овочі плоди та ягоди

*За даними Державного комітету статистики.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.