Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТАВНЗ УКООПСПІЛКИ

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра загальноекономічних дисциплін

Екзаменаційний білет № 1

з дисципліни «Національна економіка»

для студентів за фахом: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка»,
6.030504 «Економіка підприємства»;
6.030504 «Економіка туристичного і ресторанного бізнесу», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,
6.030507 «Маркетинг», 6.050104 «Фінанси»,
6.030508 «Банківська справа», 6.030509 «Облік і аудит»
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

1. Поняття НЕ. Об’єкт і предмет дисципліни «НЕ».

2. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

3. Виробнича інфраструктура, її функції.

4. Задача.

 

Зав. кафедри ___ Джаман М. О. Екзаменатор ___ Литовченко І. В.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Варіант 1

103. Поняття та склад національного багатства.

104. Науково-технічний та інноваційний потенціал національної економіки.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 2

1. Державна програма приватизації в Україні та механізми її реалізації.

2. Інфраструктура товарного ринку України.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прог­нозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 3

1. Природно-ресурсний потенціал України, екологічні проблеми його використання.

2. Керівні державні органи влади України.

Завдання За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом наймен­ших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прог­ноз­ний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 4

1. Поняття людського капіталу та його оцінка.

2. Інфраструктура ринку капіталу України.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 5

1. Інфраструктура ринку праці України.

2. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства Ук­раїни.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом наймен­ших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогноз­ний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 6

1. Специфіка демографічної ситуації в Україні періоду незалежності.

2. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 7

1. Рівень обсягу національного виробництва (структура та динаміка суспільного продукту), як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

2. Потенціал розвитку системи охорони здоров’я України.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 8

1. Рівень зайнятості і безробіття як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

2. ВВП на душу населення, розрахований за значенням паритету купівельної спроможності

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 9

1. Рівень цін як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

2. Промисловий потенціал національної економіки.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

Варіант 10

1. Розвиток міжнародної торгівлі як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

2. Потенціал сільського господарства національної економіки.

Завдання.За даними, що характеризують фондоозброєність праці, необхідно виконати такі завдання:

1) побудувати графік динаміки фондоозброєності за роками базового року;

2) розрахувати параметри прогностичної функції методом найменших квадратів;

3) визначити найбільш вірогідні рівні фондоозброєності на прогнозний період;

4) розрахувати можливі помилки прогнозу, визначити довірчі інтервали при ά = 0,1.

Вихідні дані за попередні роки (тис. грн.)

Роки
у

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.