Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїРозкриваючи перше питання слід дати визначення кримінального права як галузі права, вказати на предмет і метод правового регулювання, які нормативно-правові акти є джерелами кримінального права, охарактеризувати Загальну та Особливу частини Кримінального Кодексу України, вказати на принципи дії кримінального закону в просторі: територіальний, принцип громадянства та універсальний, і в часі; охарактеризувати принцип зворотної дії закону про кримінальну відповідальність. В другому питанні потрібно дати визначення злочину, вказати, які елементи формують склад злочину, охарактеризувати їх: розкрити поняття об’єкта злочину та його види; об’єктивну сторону та її складові, суб’єкт злочину і його ознаки, дати визначення спеціального суб’єкта; суб’єктивну сторону та її складові, форми вини: навмисну та необережну і їх види.

В третьому питанні слід вказати, які обставини, відповідно до чинного КК України, виключають злочинну діяльність, більш детально зупинитись на таких обставинах, як необхідна оборона та крайня необхідність, охарактеризувати їх. Вивчаючи четверте питання потрібно знати, що стадії вчинення злочину - це певні етапи готування і вчинення умисного злочину, охарактеризувати їх, розкрити суть добровільної відмови від доведення злочину до кінця та її наслідки.

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчинені навмисного злочину. Потрібно розкрити форми співучасті, її ознаки, назвати та охарактеризувати співучасників.

Вивчаючи шосте питання, студенти повинні знати, що при призначенні покарання суд може визначити обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання засудженого. Перелік обставин, які обтяжують покарання і містяться в ст.67 КК України, є вичерпними.

У сьомому питанні слід зазначити, що покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчинені злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Потрібно вказати, що таке система покарань і які покарання відносяться до основних, додаткових і змішаних, назвати види покарань і охарактеризувати їх.

 

Література

· Н.В.Чернишов, М.В.Володько, М.А.Хазін. Кримінальне право України. К: 1995.

· Кримінальний кодекс України.

· Кримінально-процесуальний кодекс України.

· Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. зі змінами та доповненнями.

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

 

ТЕМА 7. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (2 год.)

План

1. Сімейне право. Загальні положення про шлюб і сім’ю.

2. Порядок укладання та розірвання шлюбу.

3. Права і обов’язки подружжя дітей та інших членів сім’ї.

4. Позбавлення батьківських прав.

5. Шлюбний договір.

6. Аліментні обов’язки батьків і дітей.

7. Усиновлення (удочеріння).

8. Опіка і піклування.

 

Теми рефератів:

  1. Поняття сім’ї. Предмет і система сімейного права.
  2. Майнові права і обов’язки членів сім’ї.
  3. Припинення шлюбу.
  4. Шлюбний договір.
  5. Позбавлення батьківських прав. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
  6. Порядок укладення та розірвання шлюбу.

7. Усиновлення (удочеріння). Опіка і піклування.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Як можна визначити сімейне право?

2. Який існує порядок укладання шлюбу?

3. З якого віку настає право на шлюб?

4. Що таке заручини?

5. Які Ви знаєте підстави для недійсності шлюбу?

6. Що таке шлюбний договір?

7. За яких умов може бути припинений шлюб?

8. Як здійснюється усиновлення?

9. Що таке патронат?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.