Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїВ перших двох питаннях студенти повинні ознайомитись з поняттями „держава”, „суверенітет”, „правова держава”, зрозуміти їх сутність, охарактеризувати ці поняття та дати визначення; дати визначення форм держави: форми правління, форми державного устрою та політичного режиму, класифікувати держави за цими формами.

Розглядаючи третє та четверте питання студенти повинні звернути увагу на поняття права, норм права, дати визначення джерел права та охарактеризувати їх, навести приклади держав, джерелами права яких є правовий прецедент, правовий звичай та нормативно-правовий акт, дати визначення закону і підзаконного акту та вказати на їх відмінності; дати визначення системи права, предмету і методу правового регулювання, галузей та інститутів права.

Розкриваючи п’яте питання, студенти повинні охарактеризувати державне (конституційне) право України, вказати на його місце в системі галузей права, охарактеризувати відносини, які ним регулюються, розкрити систему державних органів.

У шостому питанні слід розкрити поняття Конституції України, визначити її місце в системі нормативно-правових актів України, розкрити порядок прийняття та внесення змін до Конституції України, коротко охарактеризувати її розділи.

При розгляді останніх трьох запитань необхідно вказати на місце Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в системі державних органів, вказати на їх компетенцію та порядок обрання чи призначення, розкрити статус народного депутата України; визначити правове положення та компетенцію органів місцевого самоврядування.

 

Література

· Основи держави і права України. /За ред.М.Костицького, М.Настюка. - Львів. 1993.

· Конституція України.

· Декларація про державний суверенітет. 16.07.90р.

· Акт проголошення незалежності України. 24.08.91р.

· Основи конституційного права України. - К: 1997.

· Правознавство. Навчальний посібник. -К: 1999.

· Правознавство. /За ред. М.Настюка. - Львів. 1995.

· Основи держави і права України. /За ред. І.Усенко. - К. 1993.

· Основи держави і права. О.Михайленко. - Київ. 1995.

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

· Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

· Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

· Закон України „Про статус народного депутата” від 22.03.2001 р.

 

 

ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (2 години)

План

1. Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. Адміністративні правовідносини.

2. Державне управління. Суб’єкти адміністративного права.

3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

4. Суть і види адміністративних стягнень.

5. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності.

6. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 

Теми рефератів:

1. Форми та методи управлінської діяльності.

2. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

4. Поняття адміністративної відповідальності. Суть і види адміністративних стягнень.

5. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Питання самоконтролю

1. Кого можна віднести до суб’єктів адміністративного права?

2. Що таке адміністративне правопорушення?

3. Які ви знаєте види адміністративних стягнень?

4. Які заходи застосовуються до неповнолітніх, що здійснили адміністративні правопорушення?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.