Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїВ першому питанні необхідно з’ясувати що таке цивільне право і яке воно займає місце в системі права, розмежувати предмет і метод правового регулювання, а також вказати на специфіку методу.

При розгляді другого питання необхідно охарактеризувати цивільно-правові відносини, детально зупинитись на понятті правоздатності та дієздатності фізичних осіб, розкрити їх суть, виникнення та припинення правоздатності, охарактеризувати види дієздатності, а також розкрити правосуб’єктність юридичних осіб.

Розкриваючи третє та четверте питання необхідно розкрити поняття та види право чинів, вказати на вимоги, додержання яких є необхідним для чинності право чинів, назвати форми право чинів, розкрити правові наслідки недотримання передбаченої законом форми право чинів.

В п’ятому питанні потрібно дати поняття позовної давності, розкрити суть загальної та спеціальної позовної давності, вказати на випадки зупинення її перебігу та переривання і наслідки спливу.

Розкриваючи шосте питання, слід охарактеризувати право власності, її набуття та припинення, вказати на передбачені законом випадки вилучення майна у власника; розкрити форми власності, об’єкти та суб’єкти права різних форм власності.

При розгляді останнього питання треба розкрити право власника на витребування майна з чужого незаконного володіння від добросовісного та недобросовісного набувача та право власника вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном.

 

Література

· Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року)

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Закон України „Про власність” від 07.02.1991р. зі змінами і доповненнями.

 

 

ТЕМА 4. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ДРУГА ЧАСТИНА).

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ, СПАДКОВЕ ПРАВО. (2 години)

План

1. Поняття зобов’язального права. Суб’єкти зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

2. Цивільно-правовий договір.

3. Система та види цивільно-правових договорів.

4. Недоговірні зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

5. Поняття та підстави спадкоємства. Час і місце відкриття спадщини.

6. Поняття та порядок спадкування за законом.

7. Поняття та порядок спадкування за заповітом.

 

Теми рефератів:

1. Забезпечення виконання зобов’язань.

2. Виконання заповіту. Спадковий договір.

  1. Загальна характеристика зобов’язального права.
  2. Характеристика деяких видів договірних зобов’язань: купівля-продаж, поставка, дарування, найм, позичка, підряд.
  3. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.
  4. Поняття та підстави спадкоємства. Види спадкування.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке зобов’язальне право?

2. Як виникають і припиняються зобов’язання?

3. Які існують види договорів?

4. Що таке спадкування?

5. Хто може бути спадкоємцем?

6. Якою є черговість спадкування спадкоємців за законом?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.