Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїРозкриваючи перше питання необхідно дати поняття зобов’язання, підстави його виникнення і припинення, охарактеризувати сторони у зобов’язанні, виконання зобов’язання та способи його забезпечення - неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, притримання.

У другому та третьому питанні слід розкрити поняття договору, його зміст, порядок його укладення, зміни і розірвання, охарактеризувати окремі види договорів: купівлю-продаж, дарування, позику, найм, перевезення, підряд.

В четвертому питанні потрібно вказати на загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду, охарактеризувати порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів, відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми особами, недієздатними особами, джерелом підвищеної небезпеки.

Розкриваючи решту запитань необхідно розкрити поняття, види та підстави спадкування, час і місце відкриття спадщини, коло осіб, які усуваються від права на спадкування, охарактеризувати порядок спадкування за законом та черговість, порядок спадкування за заповітом, вимоги до змісту та форми заповіту, вказати на коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, а також випадки, коли заповіт може бути визнано недійсним.

 

Література

· Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року)

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

· Цивільний процесуальний кодекс України

 

ТЕМА 5. ТРУДОВЕ ПРАВО (4 години).

План

1. Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб’єкти трудових правовідносин.

2. Поняття, види та порядок укладання трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору.

3. Випробування при прийнятті на роботу.

4. Підстави припинення трудового договору. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

5. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

6. Поняття, види та тривалість робочого часу. Порядок встановлення та обмеження щодо нічних та надурочних робіт.

7. Правове регулювання часу відпочинку: перерви, вихідні, святкові, неробочі дні, поняття, види та тривалість відпусток.

8. Правове регулювання оплати праці.

9. Матеріальна відповідальність працівників.

10. Трудова дисципліна, порядок застосування заохочень і стягнень.

11. Особливості правового регулювання праці жінок і праці молоді.

12. Розгляд трудових спорів комісією по трудових спорах.

13. Розгляд трудових спорів судами.

14. Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працюючих.

 

Теми рефератів:

  1. Колективний договір.
  2. Охорона праці.

3. Поняття, види та порядок укладання трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору.

  1. Підстави припинення та розірвання трудового договору.
  2. Правове регулювання робочого часу. Нічні та надурочні роботи.
  3. Правове регулювання часу відпочинку: перерви, вихідні, святкові, неробочі дні, поняття, види та тривалість відпусток.
  4. Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду.
  5. Трудова дисципліна, порядок застосування заохочень і стягнень.

9. Особливості правового регулювання праці жінок і праці молоді.

  1. Поняття та порядок розгляду трудових спорів.

 

Питання для самоконтролю

1. Що є предметом регулювання трудового права?

2. Що таке трудові правовідносини?

3. Хто є суб’єктами трудових правовідносин?

4. Який існує порядок укладення, зміни, припинення і розірвання трудового договору?

5. Що таке робочий час і час відпочинку?

6. За якими критеріями здійснюється оплата праці працівників?

7. Що таке дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників?

8. Які є види матеріальної відповідальності?

9. Що таке трудові спори і який порядок їх вирішення?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.