Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїВ першому питанні слід розкрити суть земельного права як галузі права, предмету і методу правового регулювання земельного права, принципи та джерела, а також охарактеризувати чинний Земельний кодекс України.

У другому питанні потрібно знати основні категорії земель та охарактеризувати кожну категорію.

В наступному питанні необхідно вказати на способи і підстави набуття права на землю, охарактеризувати їх та розкрити суть права власності і права постійного користування на земельну ділянку.

Розкриваючи четверте питання, треба розкрити суть інституту права власності на землю, охарактеризувати право володіння, користування і розпорядження землею, назвати суб’єкти права власності на землю, знати права та обов’язки землекористувачів та дати поняття права земельного сервітуту.

При вивченні п’ятого питання слід знати, що таке оренда землі, її основні ознаки, форми, об’єкти оренди, умови договору оренди та порядок його державної реєстрації, а також підстави припинення; що розуміється під поняттям „охорона земель”, завдання охорони земель, нормативи у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, види економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, види порушень, за які законодавством передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

В шостому питанні потрібно вказати, що таке земельні спори, порядок їх вирішення та органи, уповноважені розглядати земельні спори, права сторін, які беруть участь в земельних спорах, порядок виконання рішень щодо земельних спорів.

Вивчаючи сьоме питання, є необхідність розкрити поняття житлового права, житлових правовідносин та їх суб’єктів, охарактеризувати чинний Житловий кодекс України.

У восьмому питанні потрібно охарактеризувати порядок надання житла громадянам в будинках державного та громадського житлового фонду: коли виникає право на одержання житла, які особи вважаються потребуючими поліпшення житлових умов, право першочергового, позачергового надання житла та надання житла в порядку загальної черги, підстава надання житлових приміщень, порядок видачі ордеру на житло, зміст договору найму житлового приміщення, права та обов’язки наймача, підстави виселення та підстави відповідальності за порушення житлового законодавства.

В останньому питанні необхідно вказати, що таке приватизація державного житлового фонду, які житлові приміщення не можуть бути приватизовані, способи приватизації, які житлові приміщення передаються у власність безоплатно незалежно від розміру загальної площі, а також порядок приватизації.

 

Література

· Житловий кодекс України.

· Закон „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992 р. зі змінами та доповненнями.

· Земельний кодекс України.

· Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р.

· Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р.

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.