Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїРозглядаючи перше питання, необхідно знати, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Сімейний Кодекс України, норми якого суттєво відрізняються від правових норм, що були закріплені в Кодексі законів про шлюб та сім’ю України. Слід дати визначення сімейного права як галузі права, розкрити суть сім’ї, шлюбу, умови та перешкоди для його укладення.

При розгляді другого питання потрібно охарактеризувати порядок укладення шлюбу - умови та порядок подачі заяви до органів РАЦСу, розкрити правовий статус заручин та наслідки відмови від шлюбу після заручин, порядок та місце реєстрації шлюбу; вказати, в яких установах шлюб може бути розірвано та порядок розірвання шлюбу в органах РАЦС та судах.

У третьому питанні слід охарактеризувати особисті немайнові права та обов’язки

подружжя дітей та інших членів сім’ї, а також майнові права та обов’язки, вказати на право особистої приватної власності дружини та чоловіка, право спільної сумісної власності подружжя, права та обов’язки подружжя по взаємному утриманню а також критерії та порядок поділу майна подружжя.

В четвертому питанні слід розкрити підстави, за яких суд може позбавити матір або батька батьківських прав, вказати на коло осіб, які можуть звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, правові наслідки позбавлення батьківських прав, а також порядок поновлення батьківських прав.

Вивчаючи п’яте питання потрібно знати між ким може бути укладено шлюбний договір, які відносини можуть бути ним врегульовані, його форма та строк дії, зміна умов, розірвання та визнання недійсним.

Розглядаючи шосте питання, слід звернути увагу на способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину, обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, обов’язок батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, відповідальність за прострочення сплати аліментів, підстави виникнення обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків, визначення розміру аліментів на батьків.

У сьомому питанні слід розкрити поняття усиновлення, вказати на коло осіб, які можуть бути усиновлювачами і не можуть ними бути; які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини, вказати на порядок усиновлення, його правові наслідки, випадки визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

В останньому питанні необхідно розкрити над ким встановлюється опіка чи піклування, вказати хто може бути опікуном або піклувальником, права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування, права та обов’язки опікуна або піклувальника, припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна та піклувальника від їх обов’язків.

 

Література

· Сімейний кодекс України (набрав чинності з 1 січня 2004 року).

· Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

 

ТЕМА 8. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. ЖИТЛОВЕ ПРАВО (2 год.)

 

План

1. Загальна характеристика земельного права. Земельний кодекс України.

2. Види земель та їх правовий режим.

3. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

4. Форми власності на землю. Право користування землею.

5. Оренда землі. Охорона земель.

6. Вирішення земельних спорів.

7. Житлове право України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

8. Право громадян на житло і форми його реалізації.

9. Приватизація державного житлового фонду.

 

Теми рефератів:

1. Загальна характеристика Земельного кодексу України.

2. Загальна характеристика Закону України „Про плату за землю”.

3. Правовий статус землевласників і землекористувачів.

4. Правове регулювання охорони земель.

5. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю.

6. Поняття та види житлового фонду України.

7. Реалізація права на житло через членство у житлово-будівельних кооперативах.

8. Надання житла в будинках державного та громадського житлового фонду.

9. Загальна характеристика Житлового кодексу України.

10. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. Форми власності на землю. Право користування землею.

11. Право громадян на житло і форми його реалізації.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Що є джерелами земельного права?

2. Що таке правовий режим земель?

3. У якому випадку громадянам можуть бути передані земельні ділянки у власність безоплатно?

4. Які існують форми права власності на землю?

5. Що означає право користування землею?

6. Які правові заходи охорони земель існують в Україні?

7. Яким чином здійснюється захист прав громадян та юридичних осіб на землю?

8. Які нормативно-правові акти регулюють житлові відносини в Україні?

9. Який порядок надання громадянам житла в будинках державного та громадського житлового фонду?

10. Що є підставою договору житлового найму?

11. Які документи пред’являються при одержанні ордера?

12. Який порядок приватизації державного житлового фонду?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.