Здавалка
Главная | Обратная связь

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Основи держави і права України / За ред. М.Костицького, М.Настюка. - Львів. 1993.
 2. Конституція України.
 3. Декларація про державний суверенітет. 16.07.90р.
 4. Акт проголошення незалежності України. 24.08.91р.
 5. Основи конституційного права України. - К., 1997.

6. Правознавство. Навчальний посібник. -К., 1999.

 1. Правознавство. За ред. М.Настюка. - Львів, 1995.
 2. Основи держави і права України / За ред. І.Усенко. - К., 1993.
 3. Основи держави і права. О.Михайленко. - Київ, 1995.
 4. Правознавство. Навчальний посібник. / За ред. П. Пилипенка - Львів, 2003.
 5. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.
 6. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.
 7. Закон України „Про статус народного депутата” від 22.03.2001.
 8. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта / За ред. Бармак М., Бармак О., Тернопіль, 1999.
 9. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування. Муніципальне право. - К., 2000.
 10. Державна служба в Україні. - К., 2002.
 11. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права. - К., 2000.
 12. Конституційне право України /За ред. Погорілка В.Ф. - К., 1999.
 13. Конституційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.
 14. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.
 15. Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.
 16. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 1999.
 17. Коваль Л. Адміністративне право. - К., 1994.
 18. Кодекс про адміністративні правопорушення.
 19. Адміністративне право / За ред. Битяк Ю.П. - Х., 2000.
 20. Бандурка О.М., Тищенко М.М., Адміністративний процес. Підручник. - К., 2001.
 21. Васильєв А.С. Административное право Украины. - Х., 2001.
 22. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). -К., 1998.
 23. Забарний Г.Г. Калюжний Р.А. Терещук О.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України. - К., 2001.
 24. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права України. Навчальний посібник. - К., 1998.
 25. Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року)
 26. Цивільний процесуальний кодекс України
 27. Закон України "Про власність" від 07.02.1991р. зі змінами і доповненнями.
 28. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. Практическое пособие. Изд. 4-е, - Х., 2000.
 29. Шевченко Я.М. Цивільне право України. Академічний курс. - К., 2004.
 30. Заїка Ю.О., Співак В.М. Право власності і спадкове право: Навч. посіб. - К., 2000.
 31. Зобов’язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник За ред. О.В. Дзери. - К., 1998.
 32. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. - К., 1996.
 33. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Х., 2000.
 34. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс. - К., 2004.
 35. Кодекс законів про працю України.
 36. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992р. зі змінами та доповненнями.
 37. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. зі змінами та доповненнями.
 38. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. зі змінами та доповненнями.
 39. Закон України "Про зайнятість населення" від 1.03.1991р. зі змінами та доповненнями.
 40. Бущенко П.А. Пєтухова І.А. Трудове право України. Вид 2-ге, випр. та доп. - Х., 2002.
 41. Карпенко Д.О. Трудове право України. - К., 1999.
 42. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - Х., 1999.
 43. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - Х., 1999.
 44. Н.В.Чернишов, М.В.Володько, М.А.Хазін. Кримінальне право України. -К., 1995.
 45. Кримінальний кодекс України.
 46. Кримінально-процесуальний кодекс України.
 47. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р. зі змінами та доповненнями.
 48. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України: загальна частина: Підручник. - К., 2000.
 49. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К., - Х., 2001.
 50. Матишевський П.С. Кримінальне право України. - К., 2001.
 51. Сімейний кодекс України.
 52. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) - Х., 1997.
 53. Житловий кодекс України зі змінами та доповненнями.
 54. Закон „Про приватизацію державного житлового фонду”

від 19.06.1992 р. зі змінами та доповненнями.

 1. Земельний кодекс України.
 2. Закон України „Про плату за землю” від 19.09.1996 р. зі змінами та доповненнями.
 3. Закон України „Про оренду землі” від 06.10.1998 р. зі змінами та доповненнями.
 4. Коваленко Г.І., Галянтич М.К. Житлове право України. - К., 2002.
 5. Законодавство України про землю: Збірник нормативних актів. - К., 2001.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.