Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 20. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТААДВОКАТУРА............... ........................... 189

§ 89. Поняття правоохоронних органів.......... 189

§ 90. Прокуратура України..................................... 189

§ 91. Правовий статус міліції........................... 191


374________________________________________

§ 92. Служба безпеки України............................ 192

§ 93. Поняття оперативно-розшукової діяльності ..193

§ 94. Органи юстиції........................................... 194

§ 95. Органи Державної прикордонної служби

України........................................................ 195

§96. Державна податкова адміністрація ............ 196

§ 97. Митна служба............................................. 196

§ 98. Адвокатура................................................. 199

ТЕМА 21. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ.............................. 202

§ 99. Нотаріат в Україні...................................... 202

РОЗДІЛIII. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ТЕМА 22. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО................ 205

§ 100. Джерела цивільного законодавства........... 205

§ 101. Цивільно-правові відносини....................... 207

§ 102. Цивільна правоздатність, дієздатність...... 210

§ 103. Визнання громадянина безвісно відсутнім і

оголошення громадянина померлим....... ...215

§ 104. Юридичні особи......................................... 216

§105. Держава як суб'єкт цивільного права......... 218

§ 106. Особисті немайнові права громадян. Захист

честі, гідності й ділової репутації.............. 219

§ 107. Право власності та його захист................. 221

§ 108. Форми та види власності........................... 224

§ 109. Інтелектуальна власність........................... 226

§ ПО. Зобов'язання та засоби їх забезпечення..... 226

§ 111. Авторське право. Суміжні права............... 228

§ 112. Цивільно-правові правочини (угоди).

Договори...................................................... 230

§ 113. Позовна давність.................................... .....234

§ 114. Договір купівлі-продажу............................ 236

§ 115. Договір майнового найму (оренди)........... 237

§ 116. Договір позики............................................ 238

§ 117. Договір дарування...................................... 238

§ 118. Договір довічного утримання................ .....239

§ 119. Цивільно-правова відповідальність. Делікт... 241
§ 120. Спадкове право........................................... 244


_________________________________________________________ 375

ТЕМА 23. ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО................ 250

§ 121. Конституційне право на житло.

Житловий кодекс........................................ 250

§ 122. Права та обов'язки власників і наймачів

житлового приміщення............................... 253

§ 123. Об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку....................... 254

ТЕМА 24. СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО................. 257

§ 124. Міжнародні стандарти в галузі охорони сім'ї та дитинства. Конвенція про

права дитини............................................... 257

§ 125. Сімейний кодекс України.......................... 259

§ 126. Порядок укладення шлюбу і створення сім'ї 260

§ 127. Рівність прав та обов'язків подружжя....... 263

§ 128. Припинення шлюбу і визнання шлюбу

недійсним ................................................... 266

§ 129. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей 268

§ 130. Усиновлення (удочеріння). Патронат....... 269

§ 131. Позбавлення батьківських прав................. 272

§ 132. Опіка і піклування...................................... 273

ТЕМА 25. ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО................. 275

§ 133. Конституційне право на працю і

відпочинок.................................................. 275

§ 134. Трудові правовідносини............................. 276

§ 135. Кодекс законів про працю України (КЗпП) ...276

§ 136. Колективні договори і угоди..................... 277

§ 137. Трудовий договір: поняття та порядок

укладення.................................................... 279

§ 138. Зміна умов трудового договору................ 282

§ 139. Підстави та порядок припинення

трудового договору.................................... 282

§ 140. Робочий час і його види............................. 286

§ 141. Правове регулювання часу відпочинку..... 289

§ 142. Оплата праці............................................... 293

§ 143. Трудова дисципліна................................... 293

§ 144. Відповідальність за прогул і за появу

на роботі у нетверезому стані.................... 295

§ 145. Матеріальна відповідальність працівників

за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству,

установі, організації.................................... 296


376________________________________________

Матеріальна відповідальність підприємств,

Установ, організацій за шкоду, заподіяну

працівникам..................................... ,.......... 298

§ 147. Особливості праці жінок, молоді .......... 299

та інвалідів.................................................... 299

Розв'язання індивідуальних і колективних

трудових спорів............................................. 303

ТЕМА 26. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СОЦІАЛЬНИЙ

ЗАХИСТ І ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я................. 306

Право на соціальний захист і достатній

життєвий рівень............................................ 306

ТЕМА 27. ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО................ 312

Відносини, які регулюються фінансовим

законодавством............................................. 312

§ 151. Державний бюджет України........................... 313

§ 152. Банки. Довірчі товариства...................... 314©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.