Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 28. ЗАКОНОДАВСТВО ПРОПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.......... 316

Правове регулювання підприємницької

діяльності в Україні. Підприємства, їх види 316
та порядок утворення.................................... 316

§ 154. Господарські товариства......................... 322

§ 155. Фермерські господарства........................ 324

Свобода конкуренції та захист прав

споживачів.................................................... 326

ТЕМА 29. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО............... 328

Загальна характеристика законодавства про

Охорону навколишнього середовища.

Екологічні права та обов'язки

природокористувачів..................................... 328

§ 158, Червона книга України.................................. 331

ТЕМА 30. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО................... 333

Загальна характеристика Земельного

кодексу України............................................ 333

§ 160. Право власності на землю....................... 335

§ 161. Оренда землі.............................................. 341

§ 162. Особисте селянське господарство.......... 342


___________________ _____________________________ 377

§ 163. Охорона земель......................................... 343

§ 164. Порядок вирішення земельних спорів............. 344

§ 165. Землеустрій України................................ 345

ТЕМА 31. АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО... 347

Відносини, які регулюються

Адміністративним правом. Кодекс України

про адміністративні правопорушення ........... 347

Адміністративні стягнення та

адміністративна відповідальність................... 349

ТЕМА 32. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО............ 352

Загальна характеристика Кримінального

кодексу України........................................... 352

Поняття та ознаки злочину. Класифікація

злочинів...................... ,................................ 353

Стадії вчинення злочину. Добровільна, відмова

від доведення злочину до кінця.............. 355

§ 171. Співучасть у вчиненні злочину.............. 355

Мета і види кримінального покарання.

Обставини, що пом'якшують і обтяжують

відповідальність............................................ 356

§ 173. Поняття неосудності................................ 358

Особливості відповідальності

неповнолітніх............................................. 359

Звільнення від відбування покарання з

випробуванням............................................. 360

§ 176. Амністія і помилування........................... 361

Види злочинів. Відповідальність за окремі

злочини......................................................... 362

Література........................................................................ 366


В. П. Пастухов, В. Ф. Пеньківський, Л. М. Подкоритова, М. Ю. Наум, М. О. Міщук, В. А. Шатіло

О75Основи правознавства: Навчальний посібник / Під загаль-

ною редакцією В. П. Пастухова. - К.: Алерта, 2005. - 377 с.

І8ВМ 966-8533-29-1

У навчальному посібнику висвітлюються основи теорії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житло­вого, фінансового, кримінального права, правові основи підприєм­ницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України тощо. В посібнику використано нове законодавство, враховані акту­альні в сучасному житті України питання конституційної реформи, підвищення ролі релігійних організацій в формуванні духовних основ суспільства, правових засобів укріплення сім'ї, забеспечення охорони навколишнього середовища та ін.

Розраховано на учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями права.

УДК 34(075.8) ББК 67.0


Навчальне видання

ПАСТУХОВ Володимир Павлович ПЕНЬКІВСЬКИЙ Вадим Федорович ПОДКОРИТОВА Лариса Миколаївна

НАУМ Михайло Юрійович МІЩУК Михайло Олександрович ШАТІЛО Володимир Анатолійович

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.