Здавалка
Главная | Обратная связь

Система нарахування балів за виконання навчальних завданьвиди навчальних завдань бали
1. Відвідування лекцій 0,5
2. Підготовка конспекту й термінологічного словника з теми
3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
4. Тестування з теми
5. Написання контрольної роботи на занятті
6. Виконання та захист індивідуального завдання достатнього рівня
7. Виконання та захист індивідуального завдання високого рівня  
  - юридичний аналіз ситуації
  - аналітичний огляд публікацій в ЗМІ
  - написання есе
  - підготовка та захист реферату
  - розробка сценарію ділової гри
8. Виконання модульної контрольної роботи за модулем:  
  - завдання № 1
  - завдання № 2
  - завдання № 3
  - завдання № 4
  - завдання № 5
  - завдання № 6
9. Іспит

Орієнтовна система нарахування балів

За видами навчальної роботи

назва змістового модуля, теми вид навчальної роботи бали
Модуль 1
Тема 1. Теорія держави і права 1. Відвідування лекції (4 год.)
2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
Тема 2. Конституційне право України 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
3. Виконання контрольної роботи на семінарському занятті
4. Тестування з теми
Тема 3. Судові та право-охоронні органи України 1. Тестування з теми
Тема 4. Адміністративне право України 1. Відвідування лекції 0,5
2. Тестування з теми
Тема 5. Кримінальне право України 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
4. Тестування з теми
Тема 6. Фінансове право України 1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
3. Тестування з теми
Модульна контрольна робота 1
Модуль 2
Тема 7. Цивільне право України 1. Відвідування лекції (4 год.)
2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
4. Тестування з теми
Тема 8. Житлове право України 1. Тестування з теми
Тема 9. Сімейне право України 1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
3. Тестування з теми
Тема 10. Господарське право України 1. Відвідування лекції 0,5
2. Тестування з теми
Тема 11. Трудове право і право соціального забезпечення України 1. Відвідування лекції (4 год.)
2. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
3. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
4. Тестування з теми
Тема 12. Екологічне та земельне право України 1. Підготовка конспекту до семінарського заняття з теми
2. Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті
3. Тестування з теми
Модульна контрольна робота 2
Разом за поточну роботу
Іспит
Разом за семестр

Система нарахування додаткових балів©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.