Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9: СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Сімейне право включає правові норми, які регулюють особисті та майнові стосунки у сім’ї між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також порядок і умови укладання та припинення шлюбу, усиновлення тощо.

Насамперед, доцільним був би розгляд таких питань, як сім’я, природне право людини на сім’ю, на вибір організаційно-правових форм сімейного життя. Важливо усвідомити соціально-культурні витоки сімейного права: народні традиції, звичаї, моральні норми, біблейські канони тощо. Основним правовим джерелом сімейного права України є закон. Нині діє Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р.

Далі слід з’ясувати поняття шлюбу як форми організації сімейного життя чоловіка і жінки. Ключовими аспектами питання є з’ясування договірної природи шлюбу, свободи шлюбу як принципу сімейного права, змісту права на шлюб, умов його виникнення та реалізації, поняття та значення шлюбного віку. Необхідно знати, які існують перешкоди до укладення шлюбу, підстави та наслідки визнання шлюбу недійсним, а також особисто-правові наслідки укладення шлюбу.

Розірвання шлюбу слід розглядати як прояв принципу свободи шлюбу. Працюючи над питанням, необхідно чітко розрізняти розірвання шлюбу в позасудовому порядку та на підставі рішення суду. Розгляньте суб’єктивні та об’єктивні підстави розлучення, правове значення рішення суду про розірвання шлюбу, момент розірвання шлюбу.

Розглядаючи особисті та майнові права й обов’язки подружжя, необхідно з’ясувати критерій, який покладено в основу такого поділу. Слід детально з’ясувати такі особисті права й обов’язки подружжя, як право на вільний вибір заняття, професії і місця проживання, вибір прізвища, рівність у правах та обов’язках.

З’ясовуючи майнові права та обов’язки подружжя, необхідно розрізняти спільну сумісну власність і роздільне майно подружжя. Цікавим є розв’язання проблеми презумпції спільної сумісної власності. Важливо також з’ясувати правовий режим вкладів, внесених на ім’я одного з подружжя, правовий режим житлового будинку та іншого майна, зареєстрованого на ім’я одного з подружжя. Необхідно також розглянути питання про поділ майна подружжя, аліментні відносини.

Працюючи над наступними питаннями, слід, в першу чергу, з’ясувати підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей, а також розглянути питання про врегульовані нормами права особисті та майнові відносини між батьками і дітьми, сімейні та аліментні відносини між іншими членами сім’ї та родичами, а також процедуру усиновлення.

Щодо питання про опіку та піклування, необхідно з’ясувати: коло осіб, над якими встановлюється опіка та піклування; порядок призначення опікунів і піклувальників та вимоги до них; межі їх повноважень, зокрема правочини, для вчинення яких потрібен дозвіл органів опіки та піклування, та правочини, які вони не вправі вчиняти.

На увагу заслуговують такі статті сімейного законодавства, як заручини, шлюбний договір, патронат над дітьми та інші.

 

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень:

 

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

сімейне право, шлюб, сім’я, дитина, подружжя, заручини, шлюбний договір, орган РАЦСу, особисті права та обов’язки, майнові права та обов’язки, аліменти, усиновлення, опіка, піклування, патронат.

2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання. Недійсність шлюбу.

2. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки подружжя. Шлюбний договір.

3. Особисті немайнові та майнові права й обов’язки батьків і дітей.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.