Здавалка
Главная | Обратная связь

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка, піклування, патронат.3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Загальна характеристика сімейного права України та його джерел.

2. Порядок реєстрації та припинення шлюбу.

3. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім’ї та родичів. Обов’язки по утриманню інших членів сім’ї та родичів.

4. Застосування сімейного законодавства України до іноземців та oci6 без громадянства. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.


Індивідуальні завдання:

 

Достатній рівень:

І. Виконайте завдання:

1. Розв'яжіть задачу: А - Б + В = Г + Ґ, де:

А - шлюбний вік чоловіка; Б - мінімальна різниця у віці, яка повинна бути між усиновлювачем та усиновлюваним; В — вік, до досягнення якого над неповнолітнім встановлюється опіка; Г – вік, до досягнення якого особа визнається малолітньою; Ґ — мінімальний термін засудження до позбавлення волі одного із подружжя, який надає право іншому розірвати шлюб на підставі лише його заяви.

2. Визначте режим власності у подружжя, посилаючись на сімейне законодавство:

а) дружина мала дачу до одруження;

б) чоловік отримав у спадок квартиру;

в) гроші на банківському рахунку чоловіка, вщкритомуушлюбі (зароблені ним у вільний від роботи час на будівництві дач);

г) квартира, куплена під час подружнього життя на гроші зароблені чоловіком і оформлена на його ім'я (дружина у цей час не працювала);

ґ) золотий перстень із діамантом, куплений чоловіком дружині;

д) премія дружини;

є) дружина до укладення шлюбу мала легковий автомобіль, який під час подружнього життя капітально відремонтували; є) Чоловік на отриману страховку придбав телевізор;

ж) чоловік і жінка фактично припинили шлюбні відносини і, проживаючи окремо понад рік, придбали фотоапарат та швейну машинку;

з) на вимогу чоловіка рішенням суду було встановлено для подружжя режим окремого проживання, а через 3 дні дружина придбала меблі в їхню квартиру.

3. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Це система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.

2. Первинний та основний осередок суспільства.

3. Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Основні засади, керівні ідеї, відповідно до яких здійснюється сімейно-правове регулювання та охорона сімейно-правових відносин.

5. Передача органом опіки та піклування дитини – сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи до досягнення нею повноліття за плату.

6. Брати і сестри, які мають спільних батьків.

7. Сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

8. Шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

9. Одиничне, формально – визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює та охороняє сімейні відносини.

10. Договір, яким регулюється майнові відносини між подружжям.

11. Шлюбний вік для чоловіків.

Питання по-вертикалі:

12. Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.

        12            
           
               
             
                 
                 
         
                 
               
             
                     
                                     

 

4. Знайдіть помилки в тексті, посилаючись на сімейне законодавство: Шлюб — це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у дер­жавному органі реєстрації актів цивільного стану або через релігійний обряд у церкві після досягнення жінкою та чоловіком 18 років, а якщо у них є діти,— можливе зменшення шлюбного віку на 2-3 роки за рішенням державного органу реєстрації актів цивільного стану із обо­в'язковим укладенням шлюбного договору напередодні одруження.

5. Від свого імені складіть текст шлюбного договору.

6. Розв'яжіть задачу: (А + Б + В) х Г - Ґ = Д, де:

А — шлюбний вік жінок; Б — вік, з якого над неповнолітнім встановлюється піклування; В — кількість умов, дотримання яких — необхідне для вступу у шлюб; Г — термін, через який реєструється шлюб після подання заяви до органу реєстрації актів цивільного стану; Ґ — вік, з якого береться до уваги думка дитини, щодо подальшого її місця проживання при розлученні батьків; Д — граничний вік, до якого батьки повинні утримувати своїх дітей у випадку, якщо діти навчаються у вищих навчальних закладах.

7. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Сімейне право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

8. Охарактеризуйте міжнародні пакти та угоди, пов’язані із захистом прав людини у сімейному житті.

9. Розв'яжіть задачу: (А + Б) : В = Г : Ґ - Д, де:

А - мінімальний вік, з якого особа може вступати у шлюб за дозволом (рішенням) суду; Б — мінімальна кількість місяців після спливу яких дитина,

народжена дружиною, не вважатиметься такою, що походить від чоловіка після встановлення між ними судом режиму окремого проживання; В — кількість підстав, передбачених законодавством для створення сім'ї; Г — вік, з якого особа вважається неповнолітньою; Ґ — кількість підстав припинення шлюбу; Д — термін, протягом якого повинна бути зареєстрована новонароджена дитина.

10. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Домовленість подружжя, спрямована на регулювання майнових прав і обов’язків.

2. Правова форма захисту прав та інтересів малолітніх осіб, які залишилися без батьківського піклування.

3. Жінка і чоловік, які перебувають між собою у шлюбі.

4. Суб’єкт сімейних правовідносин.

5. Суб’єкт сімейних правовідносин.

6. Один з подружжя.

7. Подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

8. Церковний обряд одруження.

9. Нормативно-правовий акт, що регулює сімейні відносини.

10. Засоби на утримання члена сім’ї, що стягуються в судовому порядку.

11. Власність подружжя, набута ним за час шлюбу.

12. Сім’я, що складається з одинокої матері (батька) і дитини.

13. Нерідна мати дітей чоловіка від попереднього шлюбу.

   
                 
             
                   
                         
                     
                       
                 
                   
                 
                         
                         
                   
                 
                       
                 
                     
             
         

Питання по-вертикалі:

3. Система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.

7. Офіційне звернення особи в заклад або до посадової особи, не пов’язане з порушенням прав.

8. Юридична категорія, яка вказує на належність майна членам подружжя на відповідних умовах.

14. Суб’єкт сімейних правовідносин.

15. Один з подружжя.

16. Незареєстрований шлюб.

17. Нерідний батько дітей дружини від попереднього шлюбу.

18. Підстава припинення шлюбу.

19. Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

20. Особиста приватна власність дружини та чоловіка.

21. Особа до досягнення нею повноліття.

22. У мусульманських країнах усі дружини господаря.

23. Повнолітня дієздатна особа, яка добровільно і без оплати бере на себе обов’язки стосовно малолітніх дітей.

 

11. Від імені Світлани та Богдана складіть текст шлюбного договіру. Вкажіть умови його дійсності.

12. У свідоцтві про народження дитини мати записана українкою, а батько — поляком. Як вирішити питання про національну приналежність дитини?

13. Охарактеризуйте норми міжнародного й українського права, пов’язані із захистом прав дитини у сім’ї.

14. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Сімейне право»:

                    У                    
                    С                    
                    И                    
                    Н                    
                    О                    
                    В                    
                    Л                    
                    Е                    
                    Н                    
                    Н                    
                    Я                    

15. Чому, на вашу думку, сім’я, материнство і дитинство потребують конституційного захисту?

16. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Сімейне право».

17. Заповнивши таблицю, визначте та порівняйте норми, що регулюють сімейні відносини. Які, на ваш погляд, є більш вагомі й ефективні? :

правові норми норми моралі
   

18. У чому полягає принцип рівності прав чоловіка та жінки в сімейних відносинах?

19. Складіть таблицю «Підстави припинення шлюбу»:

Шлюб припиняється:
автоматично шляхом розлучення шляхом визнання шлюбу недійсним
     

20. Висловіть свою думку щодо доцільності укладання шлюбного договору. Обгрунтуйте її.

21. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Шлюбний договір, укладений з порушенням умов.

2. Передача органом опіки та піклування дитини – сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, на виховання у сім’ю іншої особи до досягнення нею повноліття за плату.

3. Суб’єкт сімейних правовідносин.

4. Власність подружжя, набута ним за час шлюбу.

5. Державний орган, уповноважений розглядати майнові спори подружжя.

6. Система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які за віком чи станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.

7. Одиничне, формально – визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює та охороняє сімейні відносини.

8. Суб’єкти сімейних правовідносин, законні представники інтересів своїх неповнолітніх дітей.

9. Сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

   
                 
               
                     
                 
             
               
             
                     
                     
           
               
             
       
               
     

Питання по-вертикалі:

1. Дитина у віці 14-18 років.

10. Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.

11. Сім’я, що має трьох і більше дітей.

12. Період розвитку людини до досягнення повно­ліття.

13. Суб’єкт сімейних правовідносин.

14. Юридична категорія, яка вказує на належність майна членам подружжя на відповідних умовах.

15. Викуп за наречену у східних народів.

16. Нормативно-правовий акт, що регулює сімейні відносини.

 

22. Доведіть необхідність державної реєстрації шлюбу.

23. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Альтернативна форма сімейного виховання.

2. Мала соціальна група людей, члени я кої пов’язані між собою кровноспорідненим зв’язком.

3. Офіційне звернення особи в заклад або до посадової особи, не пов’язане з порушенням прав.

4. Викуп за наречену у східних народів.

5. Особа до досягнення нею повноліття.

6. Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина.

Питання по-вертикалі:

1. Родове ім’я громадянина.

7. Правова форма захисту прав та інтересів малолітніх осіб, які залишилися без батьківського піклування.

8. Засоби на утримання члена сім’ї, що стягуються в судовому порядку.

9. Шлюб, укладений без наміру створити сім’ю.

10. Жінка і чоловік, які перебувають між собою у шлюбі.

 

             
               
               
                 
           
               
                     
                     
     
   
                                   

ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

24. Шлюбно-сімейні відносини за участю іноземного елемента.

25. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

26. Конвенція про права дитини.

27. Декларація прав дитини.

28. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

29. Шлюбний договір.

30. Утримання в сімейних правовідносинах.

Високий рівень:

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Костів та Липова уклали шлюб у 2000 році. У 2004 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 2005 р. до початку 2006 р. Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися. На початку січня 2006 р. Костів повернувся до Липової. У 2005 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур. Квартиру, куплену ними в 2004 р., вони у січні 2009 р. продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім`я Костіва. У лютому Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.

2. Громадянці В. шлюбний вік за її заявою знижено до 16 років, вона одружилася з громадянином Р. У зв’язку з цим вона переїхала до чоловіка в місто, а старий будинок, у якому вона жила до того окремо від батьків і який отримала у спадщину від дідуся, продала громадянці А. під знесення за невелику суму. Але батьки В., довідавшись про це, заявили вимогу анулювати цю угоду, мотивуючи це тим, що В. – неповнолітня, їхньої згоди на продаж не отримано, а сума, що її сплатила А. не відповідає справжній вартості будинку. В. відмовилася. Хто правий у цій ситуації ?

3. Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Л. одружився з однокурсницею Р., яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Л. дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Р. було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Л. та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя. Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Р. вимагає поділу майна та житлової площі?

4. Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали: меблевий гарнітур; вклад у банк у у сумі 9 тис. грн. (5 тис.грн. Степанов вклав до укладення шлюбу, а далі поповнював вклад після одруження); цегляний житловий будинок, побудований за час шлюбу на основі вдвічі меншого за площею, який належав Степанову до укладення шлюбу; зарплати чоловіка за останні півроку, яку Степанов ще не отримав як і всі інші працівники підприємства, де він працював. Нотова також вважала , що її особистою власністю є: телевізор, куплений нею під час шлюбу за позичені у матері кошти (проти купівлі телевізора чоловік категорично заперечував, але надалі ним часто користувався); норкова шуба, зі слів Нотової, подарована їй чоловіком на другий день після весілля; дача, яку вона успадкувала після смерті батька. Нотова з 5 років подружнього життя 4 роки не працювала, перебуваючи на утриманні чоловіка, 2 з них займалася доглядом за дитиною, а останній рік працювала, отримуючи зарплату втричі більшу, ніж чоловік. Натомість Степанов усі 5 років працював. За період шлюбу нічого не успадкував.

5. Громадянин Н. після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в РАГСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Н. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду при визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Н. при його укладенні. Яке рішення має прийняти суд ?

6. Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, що Назаров, перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 1999 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд”. За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень. Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладеня на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.

7. Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації ?

8. Громадянин П. та громадянка М. звернулися до РАГСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАГСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж П. – геолог, через кілька днів повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон – більше ніж півроку. Можна вирішити цю проблему ?

9. Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувася працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища ?

10. Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт ?

11. Громадяни М. та П. прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишитися з матір’ю М., але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік П. зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме за них було придбано сучасну апаратуру, збудовано дачу. В той же час дружина М. тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв’язку з цим П. вимагав виділити дружині 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним. Яким має бути рішення суду?

12. Юрій (20 років) та Анжела (16 років, вагітна) вирішили одру­житися, про що дівчина повідомила своїх батьків. Батьки Анжели проти шлюбу, оскільки хлопець не має вищої освіти, ніде не вчиться і не має постійного заробітку. Як буде вирішено ситуацію?

13. Олександра (18 років) вагітна. За словами дівчини, батьком дитини є її знайомий Микола (22 роки), який заперечує батьківство. Олександра бажає одружитися із Миколою, а хлопець не лише не бажає одружуватися, а й відмошіяється від утримання дитини у випадку на­родження. Як буде вирішено ситуацію?

14. Батьки Валентина та Маші товаришували з дитячих років своїх дітей, мріючи про їхній шлюб. Але Маша довго відмовлялася одру­жуватися із Валентином. Та лише після численних вмовлянь весілля таки відбулося. Чи буде визнано такий шлюб дійсним?

15. Тетяна та Юрій збираються одружитися. Мати Тетяни є двою­рідною сестрою батькові Юрія. У державному органі реєстрації актів цивільного стану хлопцеві та дівчині заявили, що вони не мають права одружуватися. Чи правильно поступили працівники державного органу реєстрації актів цивільного стану?

16. Громадянин Семиноженко звернувся до суду із заявою про розірвання шлюбу. Причиною цього, як вказано у заяві, був вступ дру­жини до педагогічного інституту без згоди чоловіка. Чи буде задо­волено позов?

17. Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною дочкою у сім'ї, — її батьки вирішили зайнятися організа­цією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені весільну сукню та поступово почали запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий час, щоб краще взнати один одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена примусити Антона одружитися? Батьки Олени вимагають у суді відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Яке рішення прийме суд?

18. Маша та Максим одружилися тиждень тому. На подаровані гроші вони придбали телевізор, наручні годинники (кожному), кухонний комбайн (щоб Маші було зручніше готувати їжу), жіночу шкіряну куртку. А гроші, що залишилися, поклшга на рахунок у банку, відкритий на ім'я чоловіка. Визначте режими власності на придбані речі та бан­ківський рахунок.

19. Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. З метою отримання необхідних коштів для започаткування власного бізнесу чоловік вирішив продати легковий автомобіль, куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина не хоче щоб чоловік займався бізнесом і заявляє, — що чоловік не має права без її згоди продавати автомобіль. Прокоментуйте ситуацію. Як буде вирішено справу?

20. Сімнадцятирічний Мирослав закінчив школу і поступив до університету на контрактну форму навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов'язані платити за навчання, оскільки він є неповно­літнім. Як буде вирішено ситуацію?

21. Подружжя Калашниковых проживало у власному будинку, побудованому 30 років тому. За роки експлуатації у будинку жодного разу не проводили капітального ремонту, оскільки грошей у подружжя на ремонт не було, то вони вирішили продати автомобіль, куплений на гроші, зароблені Калашниковим в Італії. Через рік після проведеного ремонту Калашников звернувся у суд із заявою про розірвання шлюбу та розподіл майна, претендуючи на три четвертих будинку. Свої вимоги він моти­вував тим, що ремонт будинку було проведено за його кошти (авто­мобіль було куплено на зароблені ним особисто гроші за кордоном). Яке рішення прийме суд?

22. Перебуваючи у шлюбі, громадянка Мішина стаяа інвалідом II групи. Через 3 роки після цього вони з чоловіком розлучилися. Після розлучення Мішина звернулася із вимогою до колишнього чоловіка про сплату аліментів. Мішин відповів, що вони розлучені і вже не родичі, тому він їй нічого не винен. Жінка подала позов до суду. Як вирішиться справа?

23. Шлюб подружжя Броньків було розірвано у міському суді. Розглядаючи спір про розподіл спільно нажитого майна подружжям, суд зробив розподіл — квартири, дачі, автомобіля. У зустрічному позові Остапа Бронько про розподіл грошових вкладів Марії Бронько, що знаходилися у банку, відмовив у зв'язку із відмовою колишньої дружини від вимоги про розподіл предметів домашнього вжитку. Чи є рішення суду правомірним? Чому?

24. Іван Іванович Іванов (55 років) внаслідок необережності став інвалідом II групи. Пенсії, яку він отримує по інвалідності, йому ледве вистачає на прожиття. А ще потрібно платити за квартиру та ліки. Тому він звернувся до суду із позовом про стягнення аліментів із свого сина (30 років, вчитель, має сім'ю та двоє дітей) з яким не підтри­мував стосунків впродовж останніх 25 років з моменту розлучення з ма­тір'ю сина (не зустрічався, не спілкувався, не брав участі у вихованні), при цьому він сплачував аліменти на сина до його повноліття. Яке рішення прийме суд?

25. Громадянин А. має двох дітей, на утримання яких сплачує аліменти. З метою уникнення від сплати він почав постійно змінювати місце роботи та за основним місцем роботи отримувати невеликі кошти. Проте, мав різні види додаткового заробітку. Колишня дружина громадянина А. звернулася до суду з проханням вирішити справу ,оскільки грошей на утримання дітей явно недостатньо. Як може бути вирішена дана справа?

26. Андріїв у 2004 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості. Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва.

27. Петречко звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петречко не погоджувався, оскільки на його думку їх вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 р.

28. Подружжя Карпових розірвало шлюб у 1993 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 1994 році у них народилася донька. У 2001 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 1992 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році. Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років.

29. На весіллі Софія та Костянтин одержали як подарунки 40 000 гривень. За ці гроші була придбана на ім’я дружини квартира. Через рік відносини між подружжям змінилися, у зв’язку з чим чоловік зажадав розподілу майна на рівні частини. Батько Софії стверджував, що 2000 дол. США він подарував особисто дочці, а не їм обом, тому частка дочки має бути більшою.

30. Краско, який перебував у другому шлюбі з Шатровою, розірвав і цей шлюб. Після цього Шатрова дізналася, що Краско до одруження з нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Федоровою і не розривав його. Шатрова звернула­ся в юридичну консультацію з проханням роз'яснити їй, що може змінитися в результаті встановлення цього факту.

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Закон забороняє укладати шлюб між:

а) особами, які мають похилий вік;

б) особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною;

в) особами, з яких одна сплачує аліменти;

г) особами, з яких одна є іноземцем.

2. У випадку розірвання шлюбу спільне майно, нажите подружжям у шлюбі, при відсутності шлюбного контракту ділиться:

а) у рівних частинах між подружжям;

б) між подружжям і дітьми;

в) між подружжям залежно від доходів кожного з них;

г) між подружжям залежно від майнового стану кожного з них.

3. Майно, яке одержане одним з подружжя під час шлюбу в дар або в порядку спадкування, є:

а) спільною сумісною власністю подружжя;

б) роздільною власністю;

в) спільною частковою власністю подружжя;

г) колективною власністю сім’ї.

4. Опіка встановлюється:

а) над неповнолітніми віком від 15 до 18 років;

б) над особами, визнаними судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;

в) над особами, що перебувають у наркотичній залежності;

г) над особами, визнаними судом обмежено дієздатними.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом сімейного права?

2. Який нормативний акт є основним актом сімейного законодавства?

3. Що розуміють під сім’єю?

4. Що називається шлюбом?

5. Який шлюбний вік встановлено законом?

6. Які умови укладення шлюбу передбачені законом?

7. У яких випадках укладення шлюбу не допускається?

8. Які особи вважаються зарученими?

9. В яких випадках шлюб припиняється?

10. В якому порядку здійснюється розірвання шлюбу?

11. Які особисті права подружжя передбачені законом?

12. Яким є правовий режим майна, набутого подружжям за час шлюбу?

13. Яке майно є особистою приватною власністю кожного з подружжя?

14. Які права та обов’язки батьків передбачені законом?

15. Які права дітей передбачені законом?

16. У чому полягає відмінність між опікою і піклуванням?

17. Які вимого встановлює закон до усиновителів, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів?

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Декларація прав дитини.

8. Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми: Постанова КМУ №13 від 11 січня 2007 року.

9. Конвенція про права дитини.

10. Концепція Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 травня 2006 р. №259-р.

11. Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. №263.

12. Положення про державний комітет України у справах сім'ї та молоді. Затвердж. Указом Президента України від 16 червня 1999р.

13. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, зі змінами (нова редакція) від 18 листопада 2003 р. № 140/5.

14. Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1999 р. № 475-ХІV.

15. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України.

16. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України.

17. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України.

18. Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 року №244.

19. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. №564 зі змінами.

20. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. №56.

21. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377.

22. Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, па усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996р.

23. Про Концепцію державної сімейної політики: Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р. № 1063-ХІV.

24. Про органи реєстрації актів цивільного стану: Закон України.

25. Про охорону дитинства: Закон України.

26. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №146.

27. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України.

28. Про проведення в Україні у 2004 році Року сім"ї: Указ Президента України від 6 лютого 2004 року.

29. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України.

30. Сімейний кодекс України.

31. Цивільний кодекс України.

Навчальні посібники:

32. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

33. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

34. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

35. Сімейне право: Навч. посібник / Ариванюк Т.О. та ін., за ред. Гопанчука В.С.– К.: Істина, 2002. – 304с.

36. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

Спеціальна література:

37. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.

38. Волинець Л. Права дитини в Україні: Проблеми та перспективи досліджень. /Український інститут соціальних досліджень: Інститут дитинства. – К.: Логос, 2000. – 74 с.

39. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/За ред. Ю.С.Червоного. – К.:Істина, 2003. – 464 с.

40. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003.

Довідкова література:

41. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

42. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

43. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

44. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

45. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

46. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

47. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.