Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендаціїДля ознайомлення з довідками про команди необхідно виконати потрібні команди та активізувати довідку по ній.

 

4. У поточному вікні ознайомитися з елементом “Помощник “ - Справка / Показать помощника

5.Відпрацювати команди контекстного меню:

Завдання № 6

Хід виконання

1. У поточному вікні відкрити Електронний підручник – Пуск / Справка и поддержка.

2. У розділі “ Основы работы в Windows ” відкрити книгу “Советы по работе со справочной системой”.

3. У книзі ознайомитися з матеріалом за темами, які відмічені на малюнку символом

 

4. Виконати вставку копій фрагментів довідки у таблицю за завданнями (1-3), поданими у малюнку

 

Поиск нужных сведений в центре справки и поддержки  
Добавление раздела или страницы справки в список –«Избранное»  
Получение дополнительных справочных сведений  
Печать раздела или страницы справки  

5. У розділі “Дополнительные сведения” із книги “Сочетание клавиш” виконати вставку копій фрагментів із параграфу “Сочетания клавиш Windows” для виконання наступних команд (Режимів)

  Режим Клавиша
“Удаление элемента без помещения его в корзину и возможности восстановления»  
“Перемещение курсора в начало предыдущего слова”  
“Выделите нескольких элементов в окне или на рабочем столе, а также выделение текста в документе”  
“Закрытие активного документа в программах, допускающих одновременное открытие нескольких документов»  
“Переключение между элементами в том порядке, в котором они были открыты»  

6. У розділі “Глоссарий Windows ” знайти необхідні визначення і виконати вставку копій довідок про наступні поняття:

 

Атрибут  
Бит  
Буфер  
Брандмауэр  
Кластер  
Концентратор  

Завдання № 7

Хід виконання

1.Ознайомитися з довідковою системою стандартної програми Калькулятор. Використати електронну книжку СправкаПуск / Программы / Стандартные / Калькулятор – Справка – Вызов справки

2.Вивчити призначення клавіш та елементів вікна програми Калькулятор. Результати вмістити до таблиці 1.

 

Таблиця 1. Призначення елементів вікна програми Калькулятор у режимі - Обычный

Елемент Призначення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Виконати переключення калькулятора у режим інженерний і вмістити до таблиці 2 довідки про наступні елементи вікна програми:

 

Таблиця 2. Призначення елементів вікна програми Калькулятор у режимі – Инженерный

Елемент Призначення
 
 
 
 
 
 

 

4. Виконати обчислення, використовуючи можливості програми Калькулятор. Засобом простого копіювання значення індикатора за допомогою команди головного меню Правка / Копировать результати впровадити до таблиці 3.

 

 

Таблиця 3. Звичайні та інженерні обчислення

 

Приклад для обчислень Результати
(275,18 + 37,175*3) / 0,003 =  
(63,89 + 12,95) * 15,2% =  
(√256 + 14) + 25 ^ 2 =  
5 ^ 3 – 3 * 0,45 =  
4,5 ^ 8 - 99 =  
(125,36 + 7,5) ^ 3 - 2,5 =  
Cos450 * 1,5 / 12 =  
Sin300 + Tg300 / (0,45 * 2) =  
Sin (Рі/4) + 1 / 0,256 =  
Exp(3) + ln(2) =  
Arcsin(Pi / 4) =  
Arctg(Pi / 3) =  
√(650 - 25) ^ 3 =  
(485,70 + 120) * 13% =  

 

5. Виконати переведення десяткових чисел у інші системи числення. Результати подати у таблиці 4.

Таблиця 4. Співвідношення чисел у різних системах числення

 

Десяткові числа 10СЧ Двійкові числа 2СЧ Вісімскові числа 8СЧ Шістнадцяткові числа – 16СЧ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Завдання № 8

Хід виконання

Умовні скорочення по тексту :

 

КМ – контекстне меню
ГМ – головне меню
1 ЛКМ - натиснути ліву клавішу маніпулятора 1 рази
2ЛКМ - натиснути ліву клавішу маніпулятора 2 рази

1. Переглянути і ознайомитися з наявними об¢єктами – значками, що розміщені на робочому столі Вашого ПК

2. Визначити об¢єкти – значки, які є обов¢язковими для роботи з ПК. Результати подати дампом (копією екрану).

 

Область для вставки малюнку дампу екрану – Робочий стіл
 

 

3.Угрупувати значки, які розміщені на робочому столі Вашого ПК за їх типами. Результати угрупування подати у таблиці 1

 

Тип об’єкту Назва об’єкту
Програми  
 
 
 
 
 
 
Ярлики програм  
 
 
 
 
 
Папки  
 
 
 
 
 
Документи  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Переглянути і відпрацювати дію групи команд Упорядочить значки контекстного меню робочого столу за малюнком 1:

Мал.1

Пояснення:

· Визначити відсутність прапорця у команді “автоматически” (при його наявності скинути його)

· Змінити місця розташування значків на робочому столі методом Drag@Drop

· Перевірити дію групи команд Упорядочить значки (по имени; по типу; по размеру; по дате)

· Установити прапорець на команді – “автоматически” і перевірити її дію

5. Ознайомитися із складом контекстного меню окремих типів значків:

- Програм та ярликів програм;

- Папок та їх ярликів;

- Документів та їх ярликів

6. Для кожного типу значків визначити групи команд контекстних меню:

- загальні

- специфічні

Результати подати у таблиці 2

Тип значків Загальні Специфічні
Програм та ярликів програм    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Папок та їх ярликів    
   
   
   
   
   
   
   

 

Завдання № 9

Хід виконання

1. Вивчити властивості панелі задач та її об¢єктів (КМ - Свойства)

2 Відмінити відображення годинника (КМ до Панелі задач / Свойства

3. Відмінити зміни властивостей (встановити годинник на панелі задач)

4.Створити на робочому столі ярлик для локального диску D: за зразком малюнку:

5. Перемістити ярлик до області користувача панелі задач:

Пояснення:

1. На робочому столі знайти ярлик -

2. Перемістити ярлик до панелі задач методом Drag@Drop

Увага !!! Розміщувати ярлик можливо тільки після появи на панелі задач символу -

6. Активізувати ярлик диску D:. Після перегляду вікна Диск D:– закрити вікно.

Завдання № 10

Хід виконання

1. Визначити властивості головного меню, які доступні для зміни користувачем - (КМ - Свойства: Панель задач и меню Пуск).

2. Визначити пункти головного меню, які мають вкладені підменю (помічені значком „)

3. Розгорнути повний вміст пункту меню Програми/Стандартные/ Cлужебные.Результати подати дампом (копією екрану):

Область для розміщення дампу
 

4. Переглянути вміст пункту меню “Документы”. При наявності у списку переліку попередньо відкритих документів, виконати очищення списку за зразком малюнка
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.