Здавалка
Главная | Обратная связь

Конструювання бланка документаБагато документів доводиться оформляти на фірмових бланках, тому доцільно починати роботу саме зі створення їх шаблонів. Як приклад розглянемо процес виготовлення шаблонів бланків для службових листів підприємства недержавної форми власності.

Виготовлення шаблону бланка для службового листа з кутовим центрованим розташуванням постійних реквізитів. У рядку головного меню вибрати пункт «Файл» => «Создать». Відкриється діалогове вікно «Создание документа». Вибрати вкладку «Общие », позначити «Шаблон», задати «Новый документ», «ОК». Відкриється чиста сторінка Word. Установити потрібні параметри сторінки.

Створити колонтитул, для чого в рядку головного меню натиснути «Вид», «Колонтитули»

У рядку головного меню задати «Вставка», «Рисунок», вибрати «Картинки» чи «Із файла» (залежно від того, де розташована зазда­легідь підготовлена емблема). Підвівши курсор до вибрано­го рисунка, двічі натиснути ліву кнопку миші (в колонтитулі з'явиться це зображення). Витягуючи або звужуючи рисунок, задати потрібні розміри його. Підвести у відведене місце. Закрити залогове вікно «Колонтитули».

У рядку головного меню вибрати «Вставка», «Номери сторінок», задати «Формат...» і у форматі номера вибрати 1, 2, 3,... в нумерації сторінок зазначити«Продовжити» => «ОК».

Для вставки нумерації сторінок використовується команда меню «Вставка», «Номер страницы»

Для створення графічних зображень на панелі інструментів «Стандартна» вибрати «Рисование», «Надпись», підвести хрестик у лівий верхній куток робочої площі, натиснути ліву кнопку миші (з'явиться квадрат), витягуван­ням задати розміри (висоту — не більше ніж 5,25 см, ширину — не більш як 7,5 см). Натиснути ліву кнопку миші, щоб усередині рамки активізувався курсор, на панелі інструментів «Форматування» ви­брати форматування тексту«По центру».

Використовуючи різні шрифти, оформити в раніше підготов­леному прямокутнику постійні реквізити й трафаретні позначки для дати, індексу, посилання на індекс і дату документа, що надійшов. Після цього підвести курсор до будь-якої сторони прямокутника (з'явиться значок B), натиснути праву кнопку миші, відкрити діалогове вікно «Формат надписи...», у вкладці «Цвета и линии» вибрати«Нет линий» (у такому разі під час друкування ліній рамки не буде). Натиснути кнопку «ОК».

Так само оформити невидиму рамку для адресата в правому верхньому куті. Активізувати курсор у цьому прямокутнику, ви­ставити шрифт (розмір і рисунок шрифту мають бути такими са­мими, як і в тексті).На панелі інструментів «Форматування» задати форматування тексту «За лівим краєм».

У документах, виготовлених за допомогою ПК, кутові обмежу­вальні рамки для заголовка до тексту не проставляють, а обмеження довжини рядків у заголовках досягають оформленням відповідного абзацу шаблону документа чи створенням стилю «Заголовок» із такими параметрами: правий відступ —«9,0 см», форматування текс­ту — «За лівим краєм» (слід пам'ятати, що абзацного відступу немає).

Для цього можна на панелі інструментів «Форматування» відкрити меню «Стиль», вибрати, наприклад, «Заголовок І», задати рисунок шрифту, його розмір, правий відступ (переконатися, що лівого відступу немає). Знову підвести курсор на «Стиль», вибрати«Заголовок І» і натиснути ліву кнопку миші; з'явиться вікно «Перевизначення стилю»; задати «Перевизначити: даний стиль, використовуючи виділений фрагмент як зразок». Натиснути кнопку «ОК».

Шаблон готовий. Тепер йому присвоюють ім'я, зберігають і закривають вікно.

Виготовлення шаблону бланка для службових листів із поздовжнім центрованим розташуванням постійних реквізитів. Для оформлення емблеми й постійних реквізитів виконати операції, описані вище (висота рамки буде дещо меншою — 4,25 см, ширина — на всю робочу площу).

Знову використовуючи панель інструментів «Стандартна» ви­брати «Рисунок» => «Надпись», як і в попередньому прикладі оформи та трафаретні позначки для дати, індексу, посилання на індекс і дату вхідного документа, а також окрему рамку для реквізиту «Адресат». Усі шаблони можна виготовляти також за допомогою кодів полів.

Виготовлення шаблону загального бланка (розташування постійних реквізитів поздовжнє центроване). Для оформлення емблеми й постійних реквізитів виконати операції, описані вище.

Нижче від невидимого прямокутника залишити місце для реквізиту «Назва виду документа». Для нанесення трафаретних позначок І для реквізитів 11, 12, а також оформлення реквізиту 14 можна І вставити таблицю із захованою сіткою (три стовпчики: перший — І до 5-ї, другий — до 14-ї позначки на лінійці, третій — до кінця І робочої площі). В першому й третьому стовпчиках вибрати форматування тексту «За лівим краєм», у другому — «По центру».

Особливості оформлення реквізитів 17, 23. Гриф затвердження, (реквізит 17) можна оформляти як і «Адресат», лише довжина рамки і. має бути дещо меншою. Для оформлення реквізиту «Підпис» можна І вставити таблицю із захованою сіткою, розбитою на три стовпчики. І скрізь виставити форматування тексту«За лівим краєм». Перший І стовпчик — до 8-ї позначки на лінійці, другий — до 12,5. Це зручно, ; якщо назва посади займає багато рядків (слід пам'ятати, що роз­шифрування підпису оформляють на рівні останнього рядка назви посади).

Якщо реквізит «Підпис» оформляється в документі, який підписуватимуть кілька посадових осіб одного й того ж самого підприємства (їхні підписи розташовують один під одним), то можна вставити таблицю з кількома рядками. Для оформлення реквізиту «Підпис» у документі, який підписуватимуть дві чи більше осіб, котрі обіймають посади однакового рівня, доцільно вставити таблицю, вибравши два рядки й два стовпчики.

У такому разі для оформлення розшифрування підпису використовують клавішу пробілу. Для виготовлення змінних реквізитів у службових документах застосовується переважно шрифт гарнітури Times New Roman розміром 14—12 пт. Якщо документ надруковано і І шрифтом розміром 14 пт. і на останній сторінці тексту небагато, то його мож­на «пригнати» й одержати повні сторінки (розмір шрифту після приганяння має бути не меншим ніж 12 пт.).

Відстань між рядками змінних реквізитів становить один інтер­вал, а між реквізитами — 2—3 інтервали. Оформляючи реквізит «Текст», його здебільшого форматують«За шириною» (в разі потреби вставляють«м'які перенесення»). Складові частини реквізитів:

«Адресат», «Гриф затвердження», «Підпис», «Гриф погодження», «Візи» (між собою) рекомендується відокремлювати 1,5—2 інтер­валами (1,5, якщо відстань між реквізитами становить 2 інтервали, і 2 — якщо 3 інтервали).

Завдання № 2

1. Завантажити текстовий редактор WORD. Створити запропоновані документи, кожен в окремому файлі, з вказанням в колонтитулах назви файлу, прізвища студента, дати створення документів.

2. Створити документи, що відповідають вашій спеціальності та вказані в додатку 3.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.