Здавалка
Главная | Обратная связь

Розархівація файлівЩоб розпакувати файли за допомогою оболонки WinRAR, спочатку потрібно відкрити архів у WinRAR. Це мож­на зробити кількома способами:

• двічі клацнути чи мишею натиснути <Enter> на файлі архіву в оболонці Windows (чи у Провіднику на Робочому сто­лі). Якщо WinRAR був зв'язаний з типами файлів-архівів під час установки (що робиться за замовчуванням), то архів буде від­критий у WinRAR. Ви також можете зв'язати WinRAR з архіва­ми і після його установки за допомогою діалогу "Інтеграція";

• двічі клацнути чи мишею натиснути <Enter> на файлі архіву у вікні WinRAR;

• перетягнути архів на значок вікно WinRAR. Перш ніж це зробити, переконайтеся, що у вікні WinRAR не відкрито інший архів; архів, що інакше перетаскується, буде додано в уже відкритий;

При відкритті архіву у вікні WinRAR виводиться його вміст. Виділіть файли і папки, які ви хочете витягти. Це можна зробити клавішами керування чи курсором лівою кнопкою миші при натиснутій клавіші <Shift> (як у Провіднику й інших про­грамах Windows). Виділяти файли в WinRARможна також кла­вішами <Пробіл> чи <Insert>. Клавіші <+> і <-> на цифровій клавіатурі дозволяють виділяти і знімати виділення з групи фай­лів за допомогою шаблонів (тобто задаючи маски файлів симво­лами '*' і'?').

Виділивши один чи кілька файлів, натисніть кнопку "Из­влечь в" угорі вікна WinRAR чи натисніть <Alt+E>, уведіть у дішюзі, що з'явився, потрібний шлях, а після цього натисніть кнопку "ОК". Тут можна також поміняти кілька додаткових па­раметрів (більш докладну інформацію див. у розділі "Діалог указівки шляху і параметрів витягу").

Під час витягу відображається вікно зі статистикою. Як­що ви хочете перервати витяг, натисніть кнопку "Скасування". Вікно WinRAR можна мінімізувати в системний лоток (tray) на панелі задач. Для цього натисніть кнопку "Фоновий". Якщо витяг закінчиться без помилок, то WinRAR повернеться в оболон­ку, у протилежному випадку з'явиться Вікно діагностичних по­відомлень.


Тема 1.4. Антивірусні програми.

 

Вид заняття:практичне заняття(2год).

Мета: Закріпити теоретичні знання та практичні навички по роботі з антивірусними програмами. З’ясувати процес перевірки ресурсів ПК на наявність шкідливих програм, закріпити вміння по лікуванню локальних дисків, оновленню баз даних антивірусних програм.

 

Завдання № 1

Хід виконання

1.Пригадати теоретичні відомості про комп’ютерні віруси.

Комп’ютерні віруси це спеціально створені програми для пошкодження інформації. Їх класифікують за такими характеристиками:

 

Середовище перебування вірусів файлові— ті, що додаються до файлів з розширен­ням exe, com;
завантажувальні — ті, які додаються до boot- сектора;
мережні — ті, що поширюються по комп'ютерній мережі;
макровіруси — ті, які заражають файли Microsoft Office. Вони пошкоджують копію шаблону Normal.dot, який завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера під час роботи, внаслідок чого всі файли, з якими прово­диться робота, стають ураженими.
Способи зараження комп'ютера резидентні — ті, що вміщуються в оперативну пам'ять і додаються до всіх об'єктів (файлів, дисків), до яких звертається ОС;
нерезиденті — ті, що додаються до оперативної пам'яті і є активними лише короткий час.
Функціональні можливості вірусів нешкідливі — ті, що не впливають на роботу комп'ю­те­ра (наприклад, збільшують розмір файла);
безпечні — ті, що заважають роботі, але не пошко­джують інформацію (наприклад, дають якісь повідомлення, перезавантажують комп'ютер тощо);
небезпечні — ті, що пошкоджують інформацію файлів, зумовлюючи «зависання» комп'ютера;
дуже небезпечні — ті, що зумовлюють утрату про­грам, знищення інформації із системних областей, фор­матування жорсткого диска.
Особливості алгоритму вірусів віруси-супутники — віруси, які не змінюють фай­лів, але створюють однойменні файли з розширенням com, що завантажуються першими;
віруси-черв'яки — віруси, що поширюються авто­матично в комп'ютерній мережі за знайденою адресою в адресній книзі;
віруси-паразити — віруси, які розпізнаються за зміненим змістом дискових секторів і файлів;
Stealth-віруси — ті, що фальсифікують інформа­цію, яка читається з диска. Вірус перехоплює вектор переривання int 13h і видає активній програмі хибну ін­формацію, яка показує, що на диску все гаразд. Цей принцип використовується як у файлових, так і в заван­тажувальних вірусах;
віруси-мутанти — віруси, що мають зашифрова­ний програмний код;
ретровіруси — звичайні файлові віруси, які нама­гаються заразити антивірусні програми, щоб знищити їх або зробити недієздатними.

 

Завдання № 2

Хід виконання

1. Пригадати теоретичні відомості про антивірусні програми:

Антивірусні програмипризначені для захисту від спеціально створених програм пошкодження інформації

Антивірусні програми, що дають змогу виявити ві­рус, від коригувати або вилучити пошкоджені файли, поділяють на детектори, фаги (лікарі), ревізори, сторо­жі, вакцини.

Детектори (сканери)перевіряють оперативну або зовнішню пам'ять на наявність вірусу за допомогою роз­рахованої контрольної суми або сигнатури (частина коду, що повторюється) і складають список ушкоджених про­грам. Якщо детектор — резидентний, то програма переві­ряється, і тільки в разі відсутності вірусів вона активізу­ється. Детектором є, наприклад, програма MS Antivirus.

Фаги (поліфаги) виявляють і знешкоджують вірус (фаг) або кілька вірусів. Сучасні версії поліфагів, як правило, можуть здійснювати евристичний аналіз фай­ла, досліджуючи його на наявність коду, характерного для вірусу (додавання частини цієї програми в іншу, шифрування коду тощо). Фагами є, наприклад, програ­ми Aidstest, DrWeb.

Ревізори— програми, що контролюють можливі за­соби зараження комп'ютера, тобто можуть виявити ві­рус, не відомий програмі. Ці програми перевіряють стан ВООТ-сектора, FAT-таблиці, атрибути файлів (обсяг, час створення тощо). При виявленні будь-яких змін ко­ристувачеві видається повідомлення (навіть у разі від­сутності вірусів, але за наявності змін). Ревізором є, наприклад, програма Adinf.

Сторожі— резидентні програми, які постійно збері­гаються у пам'яті й у визначений користувачем час пе­ревіряють оперативну пам'ять комп'ютера (включаючи додаткову та розширену), файли, завантажувальний сектор, FAT-таблицю. Сторожем є, наприклад, програ­ма AVP, що може виявити понад 40 тис. вірусів.

Вакцини— програми, які використовуються для об­роблення файлів та завантажувальних секторів з метою завчасного виявлення вірусів.

2. Робота з антивірусною програмою NOD32. Ознайомитись з можливостями програми, дані занести у таблицю.

 

№ з/п Питання Відповідь
Элементы главного окна NOD32  
Модуль NOD32 - сканер по требованию - Действия  
Служебные программы NOD32 - карантин  
Служебные программы NOD32 – Прочие диалоги – Вирусная тревога  

 

3. Виконати оновлення баз даних.

4.Через головне меню програми встановити перевірку диску D: на наявність шкідливих програм. За наявності таких, виконати лікування ПК.

5. Через контекстне меню диску А: або будь-якого змінного носія інформації встановити перевірку на наявність вірусів. За наявності таких, виконати лікування ПК.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.