Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1.5. Інсталяція програмного забезпечення. 

Вид заняття:практичне заняття(2год).

Мета: Закріпити теоретичні знання та практичні навички по інсталяції програмного забезпечення, периферійних пристроїв, шрифтів.

 

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості з інсталяції програмних продуктів.

Кожний програмний продукт – це перш за все виконавчий модуль із розширенням .exe або .com і цей модуль може працювати або автономно, або в супроводі схожих програм та службових файлів. Для більшості сучасних програмних пакетів розробники передбачають процедуру встановлення, під час якої використовується спеціальна копія програмного продукту – дистрибутив. Ця копія постачається на спеціальних компакт-дисках, причому на першому компакт-диску завжди знаходиться програма встановлення SETUP.EXE (або INSTALL.EXE).

2. Виконайте інсталяцію програми Download Master через команду головного меню ОС Панель управления та Установка и удаление программ. Файл установки (dmaster.exe) знаходиться на диску D: в папці Install.

 

Завдання № 3

Хід виконання

1. З’ясуйте теоретичні відомості щодо процесу встановлення шрифтів та виконайте встановлення декількох шрифтів.

При активізації Панель управления - Шрифты відкривається папка Шрифты (С:\Windows\Fonts), що містить всі шрифти, встановлені на комп’ютері.

Для перегляду зовнішнього вигляду шрифту подвійним натиском відкрийте його. На екрані з‘являється вікно, де вказані властивості вибраного шрифту та виведена фраза, яка містить всі літери російського алфавіту.

Фразу написано різними розмірами шрифту, що дозволяє мати уявлення відносно вигляду шрифту.

Файли зі шрифтами мають розширення *.fon або *.ttf. Перше розширення відповідає системним шрифтам. Друге розширення представляють шрифти True Type, які підтримуються практично у всіх додатках Windows. Для встановлення нового шрифту, в папці Fonts виконайте команду Файл – Установить шрифт.

У діалоговому вікні Добавление шрифтов у списках виберіть потрібний диск та каталог, де містяться потрібні шрифти. Шрифти завантажуються у поле Список шрифтов. Виберіть потрібні і натисніть кнопку ОК.

2. Встановити наступні шрифти та відтворити ними наступне визначення:

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ - особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забез­пе­чення і організації праці працівника, умови розірвання дого­во­ру, в тому числі дострокового, можуть встано­влю­ватися угодою сторін. Сфера засто­су­вання контракту визна­чається законами України.

 

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ - особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

 

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ - особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.