Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3.3. Створення та редагування графічних об’єктівВид заняття:практичне заняття(12год).

Мета: Навчитися створювати та редагувати графічні об’єкти, виконувати операції форматування фігур, застосовувати до них різні типи ліній, кольори, заливку, об’єми, тіні. З’ясувати технологію групування графічних об’єктів.

Завдання № 1.

Хід виконання

1. Завантажити текстовий процесор.

3. Додати панель Рисованиеіз допомогою кнопки або командою Вид/Панели инструментов/Рисование.

4. Зберегти зміни в документі.

5. Роздруківку додати до звіту.

 

Завдання № 2.

Створити схему за зразком за допомогою панелі Рисование.

 

Створити схему за зразком за до­помогою панелі Рисование.

 

Створити схему за зразком за до­помогою панелі Рисование.

 

Задати для всіх схем об'єми, тіні, заливки, різні типи та кольори ліній; для тексту - різні розміри, кольори. З допомогою WordArt оформити назви схем.

Завдання № 6

Створити схеми згідно Додатка 4.

 

Тема 3.4. Створення, редагування та форматування таблиць

Вид заняття:практичне заняття(12год).

Мета: закріпити практичні навички у створенні, редагуванні та форматуванні документів із таблицями.

Завдання № 1.

Хід виконання

1. Відкрити вікно нового документа.

2. Застосувати такі параметри форматування:

Параметри сторінки: ліве поле - 3 см, праве поле - 1,5 см, верхнє поле - 2,5 см, нижнє поле - 2,5 см; відступи до колонтитулів: до верхнього - 1,1 см, до нижнього - 1,6 см.

Заголовок тексту:

• шрифт - АгіаІ,17, півжирний,курсив, червоний колір, інтервал - розріджений на 5 пт;

• абзаци - вирівнювання за центром;

• відступи: перед - 3 пт, після - 3 пт;

• інтервал міжрядковий - полуторний.

Основний текст: шрифт - Garamond, № 12, авто.

Колонтитул: текст - Ваше прізвище,номер групи, по­точна дата; положення - за центром.

Нумерація сторінок - знизу зліва.

3. При виконанні роботи звернути увагу на:

■ абзаци Постачальникі Доставка,розташовані у дві колонки із допомогою вставленою таблиці з невидимими гра­ницями.

Для цього:

• виконати команду Вставка/Таблица;

• обрати розмірність 1 x 2і натиснути кнопку ОК;

• виділити таблицю;

• виконати Формат/Границы и заливка/Граница;

• зняти всі границі;

■ далі вставити таблицю 6 x 6,деякі її клітинки об'єднати: виділити потрібні клітинки та виконати команду Таблица/Обьединить ячейки;

■ до абзаців після Спосіб оплати застосувати марко­ваний список: спочатку ввести всі елементи списку, потім виділити їх і виконати команду Формат/Список/Тип списка/ОК.

Завдання № 2.

Хід виконання

1.Встановити параметри сторінки:

• поля: верхнє - 1,9 см, нижнє - 2,5 см, ліве - 2,1 см, праве - 0,8 см;

• відступи до колонтитулів: до верхнього - 1,1 см, до нижнього - 1,6 см.

Установити альбомну орієнтацію паперу. Змінити розмір паперу на формат А5.

2. Шрифт Verbana. № 9, для заголовку - № 11, півжирний, синій.

3. Нумерація сторінок - знизу зліва.

4. Верхній колонтитул за центром - власне прізвище.

Завдання № 3.

Хід виконання

1. Шрифт - Comic Sans МS12 пт. За зразком виконати виділення та підкреслення потрібних фрагментів тексту.

2. Абзаци - міжрядковий інтервал - 1,0 (одинарний), відступ зліва - 1,35 см, вирівнювання за шириною, де потрібно, - за центром.

3. Інші параметри - див. зразок.

Завдання № 4.

Хід виконання

1. Створити файл та надрукувати в ньому наступні таблиці:

 

.

 

Завдання № 6

Хід виконання

1. Створити документи за зразком, поданим у Додатку 5. Роздруківку додати до звіту.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.